Det kan gå mot slutten på NRK-lisensen etter at kulturkomiteen på Stortinget la frem sin innstilling til allmennkringkastingsmeldingen i dag. Der åpner de for å vrake lisensen og erstatte den med en særskatt, og ber regjeringen om å utrede muligheten for å innføre en modell som ligner på den finske i tillegg til utredningen av en såkalt husstandsavgift.

Les mer: Åpner for å vrake tv-lisensen og innføre NRK-skatt

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier til Kampanje at han ikke vil veie de to modellene opp mot hverandre.

- Jeg tenker at begge modeller er verdt å utrede. Det viktigste for oss er å sikre uavhengighet og en ordning som oppfattes som rettferdig og kan være stabil, både økonomisk og teknologisk. Begge disse modellene kan oppfylle de kravene, sier Eriksen.

Han mener omleggingen uansett vil få små konsekvenser for lisensbetalerne.

- Nesten alle betaler lisens i dag, og med en husstandsavgift eller skatt vil de få samme belastningen. Men for oss handler det om å være føre var og å få en ordning som varer inn i fremtiden.

- Hva tenker du om at partiene åpner for å utvide lisensperioden fra ett til fire år?

- Det synes jeg også er bra. Det er en av de problemstillingene vi har reist. Noe av det mest gledelige i dag er at kringkastingspolitikken har den samme brede politiske oppslutningen i Norge som den alltid har hatt. En institusjon som NRK trenger et bredt politisk forankret oppdrag og finansiering. Det har de beholdt og det er jeg veldig glad for.

Alle partier på Stortinget – foruten Fremskrittspartiet – stiller seg bak innstillingen.

Eriksen understreker samtidig at innstillingen også fremmer en rekke krav til NRK, blant annet at 35 prosent av programbudsjettet skal gå til eksterne produksjonsselskap, samt krav til tilgjengeliggjøring og universell utforming.

- Vi skal gjøre det vi kan for å gjøre det oppdraget som Stortinget på vegne av fellesskapet gir oss, sier han.

Les hele forslaget her (ekstern lenke).

- Det er også gledelig at det er en grunnleggende forståelse for at en allmennkringkaster må kunne utvikle seg og drive innovasjon på nye plattformer. Dette gir gode rammer for å utvikle en moderne allmennkringkaster, men jobben blir mer krevende med større global og nasjonal konkurranse. Nå har politikerne gjort sin del av jobben, og nå må vi gjøre vår del.