I dag behandler Pressens faglige utvalg (PFU) en av de mest omtalte kommersielle satsingene i norske mediehus det siste året, nemlig VG Familieliv. Seksjonen ble lansert i fjor høst og tilbyr forbrukerstoff finansiert av Rema 1000 og produsert av VGs enhet for innholdsmarkedsføring, kalt VG Partnerstudio.

Blant de fem klagerne er både redaksjonsklubben i Schibsted-avisen Fædrelandsvennen og redaksjonsklubben i NTB.

- Dette er prinsipielt en veldig viktig sak. Det handler om i hvilken grad man skal kunne fremstille kommersielt innhold på en måte som ser ut som journalistikk, sier ekspert i presseetikk, Gunnar Bodahl-Johansen, til Kampanje.

Les mer om klagene her: VGs Rema-allianse splitter etikkeksperter

PFU-sekretariatet innstilte på å felle VG for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 2.2, om at redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet, og punkt 2.6, om at man aldri skal svekke det klare skillet mellom journalistikk og reklame.

Les mer om VG-sjef Torry Pedersens reaksjon på fellelsen: Tror Rema-alliansen fortsetter

Inspirert av The Guardian
VG skriver i sitt tilsvar til klagene at de har vært inspirert av «pionerprosjekter hos ledende internasjonale medieorganisasjoner», blant annet The Guardian og deres samarbeid med Unilever. Avisen skriver videre at de har lagt seg på en strengere linje enn sine internasjonale kollegaer når det kommer til merking, blant annet med en såkalt «sticky header» som følger leseren nedover i saken.

På fronten er seksjonen merket med «VG Familieliv i samarbeid med Rema 1000», og i mindre tekst: «Les mer om samarbeidet». Klikker man på lenken får man mer informasjon om at innholdet er kommersielt og produseres utenfor VGs redaksjon.

PFU-medlemmene gir ros til VG for merkingen, men sier i uttalelsen at de ikke finner forklaringene oppklarende, og mener det ikke er selvforklarende hva Partnerstudio er. Utvalget stusser også over at URL-en er merket med sponsing, når det ikke dreier seg om sponsing, men om annonsørinnhold.

Det utgjør en viktig forskjell ettersom Vær Varsom-plakaten ikke åpner for å sponse nyhets- og aktualitetsstoff.

- Vanskelig sak
- Jeg synes saken er vanskelig, sier PFU-medlem og filosof Henrik Syse.

Han mener det ikke er en åpenbar konklusjon å felle VG, men i likhet med sekretariatet sliter også han med å forstå detaljene i samarbeidet, til tross for VGs merking.

- VG skal ha ros for å ha lagt vekt på at det skal være tydelig at dette er en form for kommersielt samarbeid, men så kommer man til problemet at klargjøringen ikke er så klargjørende. Jeg har slitt med å forstå fullt ut forskjellen på sponset journalistikk og annonsørinnhold.

Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord i NRK ledet møtet, ettersom PFU-leder Alf Bjarne Johansen jobber som journalist i VG. Hun mener uttalelsen går for langt i å kritisere VG for hvordan innholdet er presentert, og legger vekt på at virkemidler som titler, ingress og brødtekst ikke er forbeholdt journalistikken.

- Det som forkludrer dette litt er begrepsbruken om sponsing. Selv om VG legger seg på et begrepsapparat som brukes internasjonalt, sier både Kringkastingsloven og i Vær Varsom-plakaten at sponset innhold kun kan aksepteres hvis det ikke er nyhets- og aktualitetsstoff. Når vi har den bestemmelsen og VG lanserer er produkt som er rent kommersielt, men har samme merkelapp, kan det oppstå forvirring, sier hun.

Eva Sannum i Geelmuyden Kiese, som representerer allmennheten, mener utvalget må se bort fra VGs argumenter om viktigheten av å finne nye inntektskilder i et sviktende annonsemarked.

- Uansett sitter vi rundt dette bordet med noe annet på agendaen, nemlig å beskytte journalistikkens troverdighet. Med de brillene på er dette produktet farlig. Det vil på sikt bidra til å ødelegge journalistikkens fremtidige troverdighet, sier hun.

Saken fortsetter etter bildet.

Nei takk: Øyvind Brigg i TV 2 mener pressen må si nei takk til samarbeid som det VG har inngått med Rema 1000.

- Nei takk
Også NTBs redaksjonsklubb har klaget inn satsingen. De reagerer på at NTB-artikler hentes inn og presenteres som en del av det kommersielle samarbeidet mellom VG og Rema 1000.

- Kollegaer i NTB er bekymret for at de dras inn i dette mot sin vilje. Under den redaksjonelle paraplyen åpnes det for et samarbeid som jeg synes vi i pressen skal si nei takk til, sier TV 2-journalist Øyvind Brigg.

VG var også klaget inn på punkt 2.7 og 2.8 i Vær Varsom-plakaten, som handler om at kommersielle interesser ikke skal ha innflytelse på journalistisk virksomhet, men ettersom dette er annonsestoff og ikke journalistikk, fant utvalget det ikke relevant å diskutere disse punktene.

VG skriver i tilsvaret sitt at de ønsker seg en avklaring fra PFU på hvor grensene går for sponsing og kommersiell innflytelse og hva som faller inn under begrepet «aktualitet», som altså ikke kan sponses.

«Ideelt sett ville vi ha ønsket å ha gjort denne produksjonen i redaksjonen, men vi mener en slik løsning støter på to problemstillinger i møtet med Vær Varsom-plakatens §2.8,» skriver VG.