Avisen Vårt Land må kutte kostnader. Styret har vedtatt at kostnadsnivået skal kuttes med fem millioner kroner i løpet av 2016, og at budsjettet skal minkes med ytterligere fem millioner i 2017. Avisen har i år et budsjett på 135 millioner og mottar 42 millioner i pressestøtte.

- Vi vil se på alle mulige former for besparelser, men kommer ikke unna nedbemanninger, sier styreleder og fungerende administrerende direktør i Vårt Land, Per Magne Tveiten, til sin egen avis, Vårt Land.

Han understreker at det ikke er snakk om en dramatisk utvikling for avisen.

- Vi vil gå i gang med arbeidet så fort som mulig, og de samlede innsparingene skal være på plass innen årsskiftet. Dette er ingen krisesituasjon, vi leverer et regnskap for 2015 med overskudd. Men vi blir utfordret på alle våre tre hovedinntektskilder; abonnement, annonser og pressestøtte. Samtidig registrerer jeg at vi fortsatt kommer bedre ut enn bransjen generelt, sier Tveiten.