I mars innfører Norge nullmoms for digitale nyheter, men det gjelder ikke for fagblader og tidsskrifter. Fagpressen ber regjeringen ta affære.

– Vi er sterkt uenig med avgrensingen som regjeringen har lagt til grunn i sin notifikasjon av nullmoms til ESA. Fagpressen er en del av det store mediebildet, og våre publikasjoner bidrar i vesentlig grad til nyheter og aktualiteter fra alle områder i samfunnet, sier leder i Fagpressen, Elin Floberghagen, til Klassekampen.

Les også: Kulturministeren: - En stor dag for norske medier

EFTAs overvåkingsorgan ESA kunngjorde at Norge får lov til å likebehandle nyheter som omsettes mot betaling – uansett om det skjer på papir, PC, mobile enheter, radio og TV. Det gjelder likevel ikke for fagblader og tidsskrifter, som har hatt nullmoms på papir siden 1970. Regjeringen begrunner dette med at disse mediene i hovedsak ikke er rettet mot allmennheten, men mot «kun én interesse eller bransje».

Ifølge Klassekampen vil Fagpressen be regjeringen sende inn en tilleggsnotifikasjon til ESA, og hvis det ikke fører fram kan det bli aktuelt å utfordre saken rettslig. Spørsmålet er om de nye momsreglene kan medføre en forskjellsbehandling som er i strid med konkurranseloven. 

Fagpressen har engasjert advokat Marianne Brochmann i advokatfirmaet Harboe & Co, for å få regjeringen til å snu. Hun har tidligere jobbet i skattelovavdelingen i Finansdepartementet og i Skattedirektoratet.

Les også: Sier nei til nullmoms til ukeblader og fagpresse

Les også: Ny Aller-sjef krever nullmoms