I dag kom meldingen om at TV 2 har valgt seg ut Bjørvika til sine nye lokaler i Oslo. At tv-huset skal flytte ut av sine nåværende lokaler i Karl Johans gate har vært kjent siden før jul, men Diagonale-bygget i Bjørvika var bare et av to alternativer TV 2-ledelsen vurderte. Det andre alternativet var Sundt-kvartalet på Grünerløkka.

- Den siste tiden har vi jobbet tett med to alternativer for å finne den beste løsningen for TV 2. Valget var ikke opplagt, men vi falt til slutt ned på Diagonale, som er et spennende bygg med en fantastisk beliggenhet, både som utgangspunkt for TV-produksjon, og for våre ansatte, sa TV 2-sjef Olav T. Sandnes i meldingen.

Les mer: TV 2 flytter til Bjørvika

TV 2-sjefen sier kanalen får en vesentlig kostnadsbesparelse ved å flytte lokaler. Akkurat hvor mye TV 2 sparer i leieutgifter, vil ikke og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand si, annet enn at «det er dyrt å leie i Oslos paradegate».

- Jeg har ikke lyst til å kommentere konkrete tall, men det er betydelige besparelser også med tanke på at vi får et mer fleksibelt bygg enn i dag, sier hun til Kampanje.

- Kan spare 12 mill.
Redaktør Thor Arne Brun i Estate Media sier til Kampanje at det er grunn til å tro at TV 2 har fått til en god avtale med A9 Palekaia, som eier det kommende Diagonale-bygget.

- Dagens utleiemarked er leietakers marked, fordi leiemarkedet er under press. Det gjelder spesielt de mindre attraktive områdene, men likevel, når man er en så solid aktør som TV 2, har man gode kort for hånden. Hvis man i tillegg ønsker seg en lang leiekontrakt, er det normalt for utleier å rabattere prisen fordi man da har en lang kontantstrøm, sier han til Kampanje.

Med utgangspunkt i at TV 2 flytter inn i lokaler på rundt 6.000 kvadratmeter, mot 10.000 kvadratmeter på Karl Johan, og at tv-kanalen har fått til en leiepris per kvadratmeter på dagens nivå, anslår Brun at TV 2 må ut med 17 millioner kroner i leieutgifter i Bjørvika, mot 29 millioner kroner på Karl Johan. Det utgjør en besparelse på 12 millioner kroner i året.

- Bjørvika er veldig attraktivt
En besparelse på 12 millioner kroner er i seg selv småpenger for TV 2 i den store sammenhengen, men de nye lokalene i Bjørvika har også andre fordeler, forteller Brun.

- Man har en del fasiliteter i et splitter nytt lokale som et eldre lokale aldri vil få. Det handler blant annet om inneklima og fleksibilitet. Beliggenhet i Karl Johan er veldig bra, men man ser at sentrum trekkes stadig mer mot øst og Bjørvika er veldig attraktivt.

- Tror du det var viktig for utleier å få inn et selskap som TV 2, som vil skaffe området litt oppmerksomhet?

- Ja, det er det. Diagonale er heller ikke ferdig. Det de leier ut nå er en tegning. For en utleier er det veldig attraktivt å få inn en leietaker så tidlig som mulig. Det gjør at de får dekket kostnadene sine når bygget først står ferdig.

TV 2 har 450 ansatte i Oslo og flytteprosjektet har som utgangspunkt at alle skal være med videre. Redaktøren i Estate Media tror ikke det blir vanskelig å flytte dem inn i lokaler som er betydelig mindre enn dagens.

- Verden går fremover. Nettopp det er fordelen med helt nye bygg, at man har mulighet til å ha mye mer fleksible løsninger.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Vil ikke kommentere tall: Sarah Willand nøyer seg med å fastslå at det har vært dyrt å leie i Karl Johan.

TV 2: - Trenger et bygg for fremtiden
Kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 sier organisasjonen har hatt litt tid på å vende seg til tanken om å flytte fra Karl Johan.

- Meldingen om at vi skal flytte fra Karl Johan gikk ut internt før jul, så den har vi vendt oss litt til, men det er klart at det å være lokalisert på Karl Johan har vært en stor del av identiteten til TV 2. Men vi ser også at vi trenger et bygg for fremtiden som er 100 prosent tilpasset TV 2s behov. Det ville krevd betydelig ombygging å bli værende på Karl Johan, som ikke er tilrettelagt for fremtidens tv-produksjon, sier hun til Kampanje.

- På Karl Johan har det vært litt interaksjon mellom TV 2 og Oslo-beboerne, mister dere den effekten nå?

- Nei, det håper jeg ikke. Forhåpentligvis får vi muligheten til å være med å definere og styrke Bjørvika som et spennende byutviklingsområde. Det vil fortsatt være en mulighet til å interagere med folk og være en del av bybildet.

- Blir et krevende år
Før Oslo-organisasjonen flyttes til Bjørvika, skal de ansatte i Bergen flyttes til nye Media City.

- Blir det et krevende år for TV 2 med hele selskapet på flyttefot?

- Hele TV 2 skal på flyttefot, i tillegg har vi store produksjoner som Sykkel-VM, blant annet. Det blir et krevende år, men vi er vant til å lage tv der begivenhetene skjer og er en fleksibel organisasjon som er vant til snu oss rundt. Det skal vi klare i god TV 2-ånd.

- Hva blir den største utfordringen med å flytte både i Oslo og i Bergen?

- Det legger et stort press på ressurser internt i organisasjonen. Vi skal tilrettelegge for å opprettholde tv-produksjonen mens vi flytter. Å klare å opprettholde normal drift samtidig som vi flytter to hele hus, det er krevende for alle, men jeg tror det skal gå fint.