Tidligere i dag skrev Kampanje at VG-ledelsen i ettermiddag skulle informere de ansatte om konsekvensene av nedskjæringene i mediehuset. 40 årsverk og mellom 30 og 60 millioner kroner skal kuttes i 2016.

Legger ned distriktskontorene, skåner utvikling
VG-publisher Torry Pedersen forteller at kuttene skjer slik:

-  Vi har besluttet å legge ned de tre gjenværende distriktskontorene, det vil si kontorene i Tromsø, Bergen og Trondheim. Til sammen omfatter det ni årsverk. Flere av disse medarbeiderne har lang ansiennitet og vi har tilbudt dem å flytte til VG eller benytte seg av overgangsordninger, sier Pedersen til Kampanje.

- For øvrig kutter vi flere steder i redaksjonen og  i kommersiell og administrativ avdeling. Kuttene fordeler seg slik: minimum seks årsverk i VGTV, minimum ti årsverk i kommersiell og administrativ avdeling og 23-25 årsverk i redaksjonen, hvor også distriktskontorene er medregnet. De eneste stedene vi ikke kutter, er i utviklingsavdelingen. Der trenger vi egentlig flere teknologer og vi er avhengig av fullt trykk der, sier Pedersen.

Fra og med i dag kan de ansatte søke på sluttpakker og andre sluttordninger. Fristen er satt til 5. februar, ifølge Pedersen.

- Beklager kuttene
De tillitsvalgte har kjempet mot nedskjæringene, men er ikke blitt hørt.

- Vi beklager at ledelsen må ta de kuttene som de nå gjør. Dette er noe som redaksjonsklubben og andre tillitsvalgte ikke stiller seg bak. Vi er uenige med ledelsen i denne beslutningen, sier leder for redaksjonsklubben i VG, Tor-Erling Thømt Ruud, til Kampanje.

Han sier videre:

- Vi har vært i drøftinger med ledelsen om nedskjæringene, men vi må bare beklage at ledelsen har kommet til denne avgjørelsen. Vi er ikke enige i at det må kuttes ansatte i VG. Når det først skjer, er vi enig med ledelsen i at nedbemanningen skal skje gjennom frivillige ordninger.

- Er dere fornøyde med størrelsen på sluttpakkene?

- Nei, vi ikke fornøyde med størrelsen, men vi klarte å forhandle fram pakker som er større enn det vi ble forespeilet i starten, sier Thømt Ruud.

- Frykter de ansatte i VG-redaksjonen at mediehuset vil tape slagkraft i mediemarkedet?

- Ja, det er alltid en frykt. Med færre ansatte kan vi ikke gjøre det samme som i dag. Vi må ta tøffere valg om hva vi skal gjøre framover, sier Thømt Ruud.

- Store endringer i mediebransjen framover
På allmøtene i dag brukte VG-sjef Torry Pedersen tid på å beskrive VGs økonomiske utvikling.

- I 2015 hadde vi mindre inntekter enn året før. Vi solgte færre aviser og det var nedgang i annonsemarkedet. Vi må forvente at det blir ytterligere redusert i 2016. Vi må regne med at mediebransjen gjennomgår store endringer framover. Hvordan bransjen vil utvikle seg og i hvilket tempo har jeg ikke fasiten på, men jeg prøver å be folk tenke gjennom det som nå skjer. Vi er i et helt annet medielansskap enn det mange av oss begynte i. Det er det viktig å reflektere over.

- Er 2015 det mest krevende medieåret du har opplevd?

- 2001 var også et røft år. Da hadde jeg for ikke så lenge siden startet oppbyggingen av VG Multimedia og vi var vant med å sette rekorder. Så kom dotcom-smellen og i 2001 tapte jeg én krone for hver krone jeg fikk inn. Den gang var jeg 15-16 år yngre, så jeg er nok bedre trent til å takle sånne utfordringer i dag enn da. Men det er krevende tider, også utenfor VG, sier VG-sjefen, som ble publisher da Bernt Olufsen gikk av i 2011.

- Vi slåss med giganter i Silicon Valley
- Hvordan ble budskapet om konsekvensene av kuttene i VG mottatt i dag?

- Dette er ikke noen idealsituasjon. Jeg skulle helst ansatt 140 i stedet for å nedbemanne 40. Men i dag og tidligere har vi forklart beveggrunnene for at vi må kutte.

- Er du blitt mindre optimistisk etter fjoråret?

- Vi i VG har sammen med våre øvrige kolleger i Schibsted en unik mulighet til å posisjonere oss i det digitale landskapet, men vi slåss ikke lenger med mindre konkurrenter i Akersgata, vi slåss med giganter i Silicon Valley. Jeg pleier å påpeke at det er noen muligheter der ute og at medielandskapet vil bli endret betydelig.

Les også: Pedersen: - Har skjedd hurtigere og kraftigere enn forutsett

Les også: VG-ansatte tror på frivillig nedbemanning

VG omsatte for 1,354 milliarder kroner etter tre kvartaler i fjor, en nedgang på 9,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på 191 millioner kroner, et fall på 21 prosent.

Også i Schibsted-eide Bergens Tidende (BT) ble de ansatte i dag informert om konsekvensene av nedskjæringene i avisen.

Les også: - Hver femte må gå i BT

Les også: - Kutt på et nivå ingen har sett for seg