Haakon Knoph er ansatt som strategidirektør i TV 2. Han kommer fra PricewaterCoopers (PwC). Han overtar strategiansvaret som Kjetil Nilsen, direktør for teknologi, distribusjon og betal-tv, tidligere har hatt.

Knoph skal lede organisasjons- og strategiarbeidet som går under navnet «TV 2 i 2020», skriver Dagens Næringsliv (DN).

I PwC har han jobbet med blant annet omstillingsprosesser i offentlig og privat sektor. Ifølge DN skal Knoph og prosjektet «TV 2 i 2020» frem mot sommeren skape et beslutningsgrunnlag for organisasjon, ressursbruk og personellbruk. I TV 2 tror mange at prosjektet vil ende med en gjennomgang av kostnader og bemanning.

- Jeg er ikke ansatt inn på et spesielt prosjekt. Hva som er sagt før jeg begynte, er det vanskelig for meg å kommentere, sier Knoph til DN.

Kampanje skrev i fjor høst om at det spekulasjonene gikk høyt internt i TV 2 om kostnadskutt på 90-120 millioner og en årsverksreduksjon på så mange som 150 ansatte. Kampanje skrev da om omeffektiviseringsprogramet som går under navnet Greenfield Playout Program (GPO). Det ble internt i TV 2 omtalt som en av de største endringsprosessene kanalen har vært gjennom.

Les mer: Varsler full omstilling og «upopulære avgjørelser» i TV 2

Mister strategien:

Mangeårig strategidirektør Kjetil Nilsen i TV 2, skal bli mer rendyrket innenfor de viktige områdene betal-tv og teknologi.