I dag er danskeide Aller Media klare med sitt årsregnskap for det avvikende regnskapsåret 2014/15. Konserntallene omfatter Aller Medias blader, Dagbladets papiravis, nettvirksomheten DB Medialab og en rekke selskaper konsernet har kjøpt de siste årene.

Aller Medias omsetning steg med 1,9 prosent til 1,9 milliarder kroner i regnskapsåret 2014/2015, som strakk seg fra 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Konsernsjef Dag Sørsdahl velger å kommentere mediekonsernets brutto driftsresultat, som endte på 151,3 millioner kroner, som er en forbedring med 78 millioner fra året før. Men dette er altså før engangskostnader.

- Vi er godt fornøyd med at konsernets resultat øker, og at vi klarer å møte den kraftige nedgangen i printomsetningen med kostnadstiltak, samt utvikling av vår virksomhet, sier Dag Sørsdahl, konsernsjef i Aller Media i en pressemelding.

I løpet av regnskapsåret er er påløpt omstillingskostnader til nedbemanning og skifte av ledelse, samt at Dagbladets leiekontrakt på Havnelageret er avsluttet mot et engangsvederlag. Aller og Dagbladet flyttet inn i nye tidsriktige lokaler på Hasle i månedskifte mars og april.

Detter er kostnader som trekker ned resultatet før skatt. Aller Media har så langt ikke oppgitt resultat før skatt.

- Som det fremkommer av pressmeldingen, rapporterer vi kun resultat på EBITDA nivå før omstillingskostnader. Vi har besluttet å rapportere på det nivået i regnskapet som  reflekterer vår løpende drift, heter det fra konsernet. 

Styrker seg på oppkjøp
Dag Sørsdahl kan imidlertid fortelle at Aller Medias samlede annonseomsetning fikk en «ørliten nedgang» i fjor, noe Sørsdahl mener «utmerker seg» i et fallende marked.

- Samlet annonseomsetning for medievirksomheten var på 481 millioner kroner, som er en reduksjon på 0,7 prosent fra året før. Dette tror jeg er meget sterke tall i det norske konkurransebildet, sier Sørsdahl.

Aller Media-konsernet hadde en økning knyttet til digitale medier med 14 prosent, og ny omsetning fra OMG, hvor Aller kjøpte 60 prosent av aksjene med regnskapsmessig virkning fra og med 1. januar, noe som har innvirket positivt på resultatet og omsetningen. OMG er et digitalt orientert kommunikasjonsbyrå som i 2014 omsatte for nesten 80 millioner kroner.

- Våre digitale medier øker omsetningen og forbedrer sine resultater. I tillegg er Marketing Service-området blitt forsterket med kjøpet av OMG, og Aller har med dette økt sitt tjenestetilbud. Resultatene fra selskapene er gode, og vi forventer fortsatt vekst og økt samhandling mellom selskapene og med mediedivisjonen, sier Dag Sørsdahl.

- Papir fortsatt viktig
Selv om mediekonsernet styrker seg på andre områder enn den tradisjonelle medievirksomheten, mener den nye Aller-sjefen at de papirbaserte mediene vil være viktige. 

- I Aller-konsernet vil de papirbaserte mediene fortsatt være viktige, samtidig vil vi fortsette å tilpasse oss markedet og redusere kostnadsnivået for inneværende regnskapsår samt å forsterke utvikling av våre digitale posisjoner, sier han.

Aller Media vil fortsatt jobbe med å omstille konsernet og kutte kostnader.

- Målsettingen om å transformere Aller fra et tradisjonelt ukeblad- og magasinselskap til også å være et digitalt media- og marketingkonsern, har vært sterkt gjeldende i perioden og skal videreføres fremover. Her ser vi at samlokaliseringen mellom Aller og Dagbladet har gitt mange positive effekter, og at samarbeid og samhandling mellom alle konsernets selskaper, gjør Aller til et kraftfullt mediehus, avslutter Dag Sørsdahl.

I forrige regnskapsperiode steg omsetningen fra 1,389 milliarder kroner til 1,885 milliarder kroner. Driftsresultatet endte da på 34 millioner kroner, som var en nedgang på 59 millioner kroner fra året før.

Har tapt penger
Resultat før skatt viste imidlertid et stort underskudd på hele 75 millioner kroner, mot et overskudd på seks millioner året før. Resultatendringen den gang skyldtes ifølge Aller Media betydelige integrasjons- og omstillingskostnader i forbindelse med fjorårets nedbemanning og sist, men ikke minst, synkende inntekter for konsernets mange papirmedier.

- Vi er ikke fornøyd med konsernets resultat, sa daværende Aller Media-sjef Roger Hansen om resultatetet den gangen.

Les mer: Aller-underskudd på 75 millioner

Aller Media-konsern har kuttet kostnader og bemanning i to runder i fjor.  I november ble det klart at 110 millioner kroner og 50 årsverk skulle vekk i Aller Medias blader, Dagbladets papirutgave og nettvirksomheten DB Medielab. 39 av årsverkene skal kuttes i Dagbladet.

Dermed kutter Aller Media kostnadene med rundt 200 millioner i 2016/2017 til sammen av en omsetning på rundt to milliarder. Totalt forsvinner rundt 100 årsverk. Alt handler om å demme opp for papirfallet.

Les også: - Derfor kutter Aller Media og Dagbladet igjen

Les også: - Det er fortvilelse og vantro

Fortsatt papirtung
Av to milliarder kroner i omsetning, kommer fortsatt en betydelig del, rundt 1,1 milliarder kroner og 55 prosent av totalen fra papirmediene. Det vil si alle bladene, magasinene, Dagbladet og omsetning av bøker via Aller Forlag. Resten av omsetningen kommer fra de andre virksomhetsområdene. Rundt 20 prosent av denne omsetningen er digitale inntekter fra Db.no, Sol.no, KK.no og Seher.no. 

Den resterende delen av omsetningen kommer fra selskaper som Aller Media har kjøpt i tur og orden i de siste årene og som leverer sterke resultater. Det er selskaper som FineArt, Redink, Nova Vista, Hyper, OMG, HS Media, for å nevne noen. Kampanje har tidligere skrevet at Aller Media etter oppkjøpene henter en halv milliard kroner av den samlede omsetningen utenfor det tradisjonelle mediemarkedet.

Les mer: Aller Media på vei mot to milliarder

Aller Media har gjennomgått en betydelig transformasjon i løpet av fem år. I 2010 stod papirutgavene for nesten all omsetning og nesten hele driftsresultatet. Siden da har omsetnings- og resultatandelen fra digitalvirksomheten og de nye selskapene økt kraftig og denne tendensen vil forsterkes ytterligere de neste tre årene

Les også: Dagbladet og Aller Media unngår oppsigelser

Les også: Aller Media-sjefen utelukker ikke nye kutt