Det kom inn rekordmange klager til Pressens faglige utvalg (PFU) i fjor og det kom også rekordmange fellelser fra PFU. NRK ble felt flest ganger. Ti av klagene mot NRK endte med fellelser. Seks av fellelsene kom som følge av brudd på god presseskikk og fire var tilfeller av kritikk. Det er en kraftig forverring for mediehuset, som bare ble felt to ganger i 2014.

Les mer: Rekordmange fellelser i PFU

Etikkredaktør Per Arne Kalbakk var til stede på morgenmøtet til Norsk Presseforbund der den dystre statistikken ble lagt fram.

- Vi er ikke fornøyd med at vi har så mange fellelser totalt sett, og ikke minst såpass mange - fire-fem stykker - på de punktene hvor vi har ambisjoner om ikke å ha noen i det hele tatt, nemlig samtidig imøtegåelse, tilsvar og faktasjekk. Der må vi bli bedre, sier han til Kampanje.

NRK er dermed tilbake på toppen av PFUs bruddstatistikk, etter å ha blitt forbigått av VG i 2014, som da hadde fire mot NRKs to fellelser. I 2015 ble VG kun felt to ganger, der én av fellelsene var brudd og én var kritikk.

- Hva har skjedd? I 2014 ble dere felt to ganger?

- Det er ikke så lett å peke på én årsak. Vi har sagt at vi må bli mer presise i håndverket på det som handler om faktasjekk og gi god tilsvarsmulighet. Bortsett fra det er sakene fordelt på sju ulike redaksjoner med sju ulike redaktører. Dette handler om å jobbe bredt. Vi har et opplæringsprogram på gang for alle redaksjoner i NRK som jeg skal jobbe med i år. Vi må huske på at jobben skal gjøres hver dag og den skal gjøres presist.

Den tidligere nyhetsdirektøren gikk inn i stillingen som etikkredaktør i fjor høst.

- Er det en vanskelig jobb du nå har tatt fatt på?

- Presseetikk er ikke lett. Det er preget av skjønn og skal gjøres hver dag i en hel haug av forskjellige steder i NRK. Men det er også en veldig spennende og stimulerende jobb som jeg trives godt med.

Det kom inn totalt 500 klager til PFU i fjor og 83 av klagene endte med fellelse. Begge deler er rekord.

- Ser det mørkt ut for presseetikken generelt?

- Jeg slutter meg til det Presseforbundet og PFU sier, at den store økningen i antall klager handler om at det har blitt enklere å klage og at folk er blitt mer oppmerksomme på PFU. Det er et uttrykk for tillit og vi må bruke den økende oppmerksomheten til å bli enda bedre.