I desember sendte Finansdepartementet formell notifikasjon til ESA om fritak for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester. I dag er det klart at notifikasjonen er blitt godkjent.

Det bekrefter kulturminister Linda Hofstad Helleland selv på Twitter:

Sjef for ESAs overvåkingsorgan Erik Svedman sier følgende om ordningen i en pressemelding:

- Den nye nullmomsen gjør det mulig for nyhetsmedier, inkludert et stort antall lokale og regionale nyhetsmedier i Norge, å publisere og selge deres innhold elektronisk uten at momssystemet blir en hindring, sier Svedman.

Han legger til:

- Dette vil bidra til å øke konsumet av nyheter og aktualitetsmedier publisert elektronisk, noe som blir stadig viktigere for norske kunder.

Digital nullmoms vil ikke omfatte ukeblader og fagpresse. I notifikasjonen er det lagt opp til at fritaket skal omfatte tjenester som inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff som er rettet mot allmenheten. Nyhetstjenester som i hovedsak gjelder kun én sektor eller er rettet mot kun én interesse eller bransje, vil dermed ikke være fritatt.

Les også: Sier nei til ukeblader og fagpresse