Det danskeide mediekonsernet Aller Media i Norge slipper i dag tallene sine for siste regnskapsår og konserntallene omfatter både Aller Medias blader, Dagbladets papiravis, nettvirksomheten DB Medialab og en rekke selskaper konsernet har kjøpt de siste årene.

Basert på tallene som så har langt har fremkommet i Norge, kunne Kampanje tidligere idag fortelle at Aller Medias omsetning steg med snaue to prosent til 1,9 milliarder kroner for det avvikende regnskapsåret 2014/2015, en periode som strakk seg fra 1. oktober 2014 til 30. september 2015.

Les også: Ny sjef «godt fornøyd» med Aller-resultat

Fra minus til pluss for papiravisen
Foreløpig har konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media kun oppgitt et brutto driftsresultat før ekstraordinære kostnader. Overskuddet her endte på 151,3 millioner kroner, noe som er en forbedring med 78 millioner sammenlignet med tilsvarende resultat året før. Men dette er altså før engangskostnader, omstillingskostnader og flyttekostnader.

Dagbladet, den kanskje mest kjente virksomheten i Aller Media-konsernet, har det vært knyttet stor spenning til, og med Aller-tallene foreligger tallene for både papiravisen Dagbladet og nettvirksomheten DB Medialab. Aller kjøpte Dagbladet i 2013 for mellom 200 og 300 millioner kroner.

Dagbladet har krympet i opplag hvert år siden 2002, med unntak av 2011, og nå viser tallene at papiravisen omsatte for 468 millioner i fjor. Det var en nedgang på 12 prosent eller 68,1 millioner kroner sammenlignet med året før. 

Men sjefredaktør John Arne Markussen kan likevel slå i bordet med et overskudd på driften på 12,6 millioner kroner, mot et underskudd på 700.000 året før.

Kuttet over 80 millioner
Det er kutt som redder overskuddet i avisen. Dagbladet kuttet årsverk i to runder i fjor og unngikk dermed røde tall i bøkene.

Dagbladet kuttet over 81 millioner kroner for perioden.

- Omsetningsfallet ble motvirket av kostnadskutt. Det er klart at annonseomsetningen falt mye i fjor, men vi er ganske fornøyde med å klare et resultat på 12,6 millioner for papiravisen, forteller John Arne Markussen, sjefredaktør i Dagbladet, til Kampanje.

Les også: Dagbladet og Aller Media unngår oppsigelser

Les også: Henter inn over 300 nett-millioner

Nå kan Markussen koste på seg et lite smil.

- Jeg humrer godt av dem som har spådd Dagbladets død, sa Markussen til Kampanje i fjor. Den gang sverget han nærmest på at papiravisen skulle tjene penger igjen.

Om papiravisens utvikling i 2016 sier han dette i dag:

- Vi skal greie et enda bedre resultat.

- Hvordan skal dere oppnå det?

- Vi er kjempeflinke med å tilpasse kostnadene til inntektene. Det er det viktigste grepet, sier Dagblad-redaktøren.

Fra smell til solid pluss
Også Dagbladets nettvirksomhet tjente penger i fjor etter et stygt underskudd året før.

- Store investeringer i produktutvikling, særlig på mobil og web-tv, og integrasjonen av Aller Internett i DB Medialab påførte oss en hel del voksesmerter. Det ga DB Medialab et underskudd på 12 millioner kroner, bekreftet daværende Dagblad-direktør Tore Stangebye overfor Kampanje i januar i fjor.

Les mer: Tapte 12 millioner på nettfusjon

Nå viser de dagsferske regnskapstallene at DB Medialab i fjor omsatte for 236 millioner kroner i regnskapsåret 2014/2015, en vekst på nestne ti prosent.   Overskuddet endte på 13 millioner, mot et underskudd på 14 millioner året før, ifølge konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media.

Totalt omsatte Dagbladet for 703 millioner kroner i fjor, som er 6,4 prosent mindre enn året før. Det samlede driftsresultatet var på 25 millioner, mot et samlet minus på nær 15 millioner året før. Marginen er relativt beskjeden, men sammenlignet med året før er det klar framgang. 

Aller Media-sjef Dag Sørsdahl er fornøyd:

- Samlet sett er det godt resultat i et svært krevende mediemarked, sier han.

- Hvordan ser inneværende år ut?

-  Det er forbedret utvikling både på nett og papir, svarer Sørsdahl.