I en film- og tv-hverdag der stadig mer av innholdet distribueres over internett har flere spurt seg hvilken rolle nett- og tv-leverandører skal spille i utviklingen av den norske filmbransjen. Men verken Altibox eller Telenor ser for seg at de vil være med å finanisere norske filmer eller tv-serier. Det kom frem på Tromsø internasjonale filmfestival, skriver Aftenposten.

- Vårt fokus er å bygge infrastruktur for våre bredbånds- og strømmekunder. Jeg ser ikke for meg at vi i den nærmeste fremtid vil gå inn og finansiere innhold, sier leder for innhold og produktstrategi, Hans-Bjarne Solheim i Altibox til Aftenposten.

- Telenor mener at regler for audiovisuelt innhold kan lages på eksisterende forretningsmodeller. En vei å gå kan være felles betalingsløsning, innlogging, lister for promotering av norsk innhold og kundeinnsikt. Vi har ingen som helst mening om forslagene om et eget filmfond, sier myndighetskontakt Eirik Øwre Thorshaug i Telenor.