Fredag formiddag kunne det dansk-eide mediekonsernet Aller Media presentere sine regnskapstall for de siste 12 måneder. Konserntallene omfatter Aller Medias blader, Dagbladets papiravis, nettvirksomheten DB Medialab og en rekke selskaper konsernet har kjøpt de siste årene.

Men konsernsjef Dag Sørsdahl var sparsom med opplysningene. Den nye Aller Media-sjefen ønsket kun å kommunisere omsetningstall og et driftsresultat som var så høyt som mulig.

Sørsdahl og Aller Media i Norge valgte å kommentere mediekonsernets brutto driftsresultat, som endte på 151,3 millioner kroner, noe som er en forbedring med 78 millioner fra året før. Men dette tallet var altså før engangskostnader knyttet til nedbemanninger, omstillinger og flytting.

Les også: Ny sjef «godt fornøyd» med Aller-resultat

- Vi er godt fornøyd med at konsernets resultat øker, og at vi klarer å møte den kraftige nedgangen i printomsetningen med kostnadstiltak, samt utvikling av vår virksomhet, sier Dag Sørsdahl, konsernsjef i Aller Media i en pressemelding.

Nå kommer det tydelig frem at mediekonsernet ikke ønsker å fokusere på bunnlinja. For i dag slipper Aller Holding, som eier Allers virksomheter i Norge, Sverige og Danmark sin årsrapport, og i årsrapporten kommer tallene for de respektive landene og markedene til syne.

Aller Media taper penger i alle sine markeder. Størst er tapene i Sverige, med Norge på lite flatterende andreplass. Også i Danmark går mediekonsernet med tap.

Resultat før skatt i Norge endte med et underskudd på snaue 55 millioner norske  kroner. Det er bedre enn tilsvarende resultat var for ett år siden. Den gangen  var underskuddet på 95,7 millioner kroner.

På to år har Aller Media dermed tapt nesten 150 millioner kroner før skatt, ifølge Aller Holdings tall.

Ifølge årsrapporten er det flere høye engangskostnader i forbindelse med flyttingen fra Havnelageret til det nye hovedkvarteret på Hasle. Flyttingen kostet snaue 41 millioner kroner da Aller Media måtte forhandle seg ut av den daværende leiekontrakten. De kommende årende regner Aller Media betydelige kostnadsreduksjoner som følge av flyttingen.

Om årets resultat skriver Aller Holding følgende:

- Årets resultat utgjør et underskudd på 74 millioner norske kroner, som uavhenig av de nåværende markedsforhold ikke er tilfredsstillende.

Forventningene til det nye regnskapsåret er en betydelig forbedring og overskudd etter to år med tap.

Omsetningsvekst
Som tidligere rapport i dag, steg Aller Medias omsetning med knappe to prosent til 1,9 milliarder norske kroner i regnskapsåret 2014/2015, som strakk seg fra 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Tallene Aller Media rapportere i Norge er i norske kroner.

Når Kampanje konfronterer Aller-ledelsen med de nye tallene i årsrapporten, er svaret at man ikke ønsker å kommentere disse. Selskapet mener konsernets brutto driftsresultat gir et godt nok bilde av utviklingen i konsernet og ønsker derfor ikke å kommentere selve årsresultatet.

- Som det fremkommer av pressmeldingen, rapporterer vi kun resultat på EBITDA nivå før omstillingskostnader. Vi har besluttet å rapportere på det nivået i regnskapet som reflekterer vår løpende drift, heter det fra konsernet.

Årsresultatet etter skatt endte dermed på minus 74 millioner norske kroner eller 58 danske millioner kroner.

Her ser du alle tallene til Aller Holding for regnskapsåret 2014/2015. Alle tall i MNOK og omregnet etter dagens kurser.

Aller Media Norge 2014/2015 2013/2014 Endring i prosent
Omsetning* 2 076,4 2.163,2     - 4,0
Driftsresultat       52,3      25,5 + 105,0

Resultat før skatt

    - 54,9

   - 95,7

 -

*Fallet i omsetning påvirkes av at danske Aller Media regner om de norske omsetningstallene i danske kroner, og således får et valutatap på den norske omsetningen på 95 millioner danske kroner. Dette valutatapet blir ikke regnet med i de norske tallene slik de tidligere i dag ble rapportert.