Schibsted og Amedia mener skremmebildet som er tegnet opp av bransjefolk om effektene av annonseblokkering er både «hypet» og overdramatisert. Det slår både konserndirektør for annonser i Schibsted, Per Håkon Fasting, og innovasjonsdirektør Pål Nedregotte i Amedia fast.

I går kunne Kampanje gjengi tall fra TNS Gallups «Interbuss»-undersøkelse som viser utbredelsen av annonseblokkeringsteknologi i Norge. Det er så godt som første gang det publiseres gode tall på dette i det norske markedet.

Les også: Så mange bruker annonseblokkering

Kort oppsummert viser tallene til TNS Gallup følgende når det gjelder adblock-teknologi i Norge og Gallup mener utviklingen ikke er «katastrofal» og at det først blir dramatisk dersom andelen på mobil skyter fart.

  • 23% har adblock installert på PC eller Mac
  • 9% har adblock installert på mobil
  • 8% har adblock installert på nettbrett

Konserndirektør for annonser i Schibsted, Per Håkon Fasting, deler Gallups analyse og konklusjoner på utbredelsen av programvare som fjerner nettannonsene og at det ikke er snakk om noen katastrofe.

- Det er korrekt, men en potensiell vekst fremover og driverne bak dette er en stor og signifikant utfordring som må løses. Vi diskuterer og gjennomfører tester og tiltak løpende, sier Fasting til Kampanje.

En av dem som gikk lengst i sine spådommer om utbredelsen av adblocks var administrerende direktør i ESV, Bente Sollid Storehaug. Etter å ha sett Gallup-tallene står Sollid Storehaug på at faren ikke er over og at adblock-nedlastning på mobilen bare vil øke i 2016.

Les også: - Krigen er ikke over

- Har andre tall enn Gallup
I Amdedia synes innovasjonsdirekør Pål Nedregotten at tallene til Gallup er høye. Han sier Amedia sitter med tall som viser en adblock-andel på 12 prosent for desktop og 0,5 prosent for mobil og nettbrett.

- Det er mulig Amedia er atypisk for bransjen, men jeg tror egentlig ikke det. Jeg sier ikke at TNS Gallups sine data er feil, men de harmonerer i hvert fall ikke med våre. Muligens er det ulike metoder som forklarer avviket. Men tendensen er imidlertid interessant: Hos oss har ikke andelen rikket seg i hele 2015 og andelen adblockere har ikke vist antyding til vekst i hele år bortsett fra det lille hoppet som kom med introduksjonen av iOS 9, sier Nedregotten.

Det var i fjor sommer at Apple slapp nyheten om at det med det nye operativsystemet iOS 9 ble mulig å laste ned programmer som kunne stenge ute reklamen fra nettleseren Safari. Mange spådde sjokk og Amedia-direktøren var en av dem som var bekymret.

- Gallup mener tallene «ikke er katastrofale» for mediebransjen. Enig?

- Det er ikke katastrofalt, men jeg står fast ved begrepet bekymringsfullt.  Spesielt bekymringsfullt er det at det synes som om de yngre leserne blokkerer oftere, og mer villig. Og så er jeg bekymret for hva det betyr på lang sikt hvis vi ikke tar tak i de grunnleggende årsakene til at folk installerer adblock, sier han.

- Overdramatiserte:

Innovasjonsdirektør i Amedia, Pål Nedregrotten svarer «et utvetydig ja» på spørsmål om nyheten om Apples programvareoppdatering ble «overdramatisert». - Vi overvurderer effekten av endringene på kort sikt, samtidig risikerer vi kraftig å undervurdere effekten på lang sikt, sier han.

- Realiteten er mer møkkete
Til Kampanje i dag sier TNS Gallup og marketingdirektør Ingvar Sandvik at beregninger viser at rundt 12 prosent av nettrafikken som norske medier ikke har får betalt for ved at den er utsatt for annonseblokkering. Legger en IRMs prognose for 2015 for displayomsetning på desktop og mobil til grunn mener Gallup at norske nettaviser «taper» rundt 300 MNOK. IRMs prognose er 2,5 milliarder kroner.

- Det er et greit serviett-overslag, men realiteten er nok mer møkkete, sier Nedregotten.

Med «møkkete» mener Nedregotten at dette markedet er både uoversiktlig og fragmentert og at det er mye forskjellig forhold som spiller inn både hva gjelder det han kaller premium-salg, annonser som selges til lavere verdier , programmatisk annonsesalg og nettverk.

- Det er så vidt meg bekjent ingen som selger ut hele varelageret til premium priser. Det hadde vært fint om vi gjorde det, men dessverre er det ikke slik. En betydelig mengde annonsevisninger har til dels svært lav økonomisk verdi sammenliknet med resten, sier Nedregotten.

- Uniteressant tall
Nedregotten tror likevel Gallups anslag på 300 millioner kroner i «tapte» inntekter er for høyt.

- Jeg tror 300 millioner kroner er for høyt og at det reelle tapet er langt lavere.  Jeg tror også at det er umulig å tallfeste det korrekt. For å si det slik: Det er neppe adblock som er primærårsaken til at det butter mot i annonsemarkedet, sier han.

Hos Schibsted mener konserndirektør for annonser, Per Håkon Fasting, mener det ikke har så mye for seg å regne på et slikt omsetningstall.

- Potensielt tap og faktisk tap for hvert enkelt selskap er avhengig av et sett av faktorer som gjør dette tallet litt uinteressant for markedet. Dette har til nå, for alle praktiske formål, ikke påvirket annonsørene signifikant negativt. For eksempel har Schibsted gjennom vår videoplattform vist prerolls web-video reklame til adblockerne i de siste månedene selv om de altså har hatt ad block-software installert og det uten protester overhodet, sier Fasting.