I dag fikk regjeringen den endelige beskjeden fra ESA - et fritak for merverdiavgift på digitale nyhetsmedier er i tråd med regelverket. Dermed ligger alt til rette for at lovendringen trer i kraft i mars.

- Det tas sikte på at fritaket trer i kraft 1. mars 2016. Fritaket vil dermed gjelde alle nyheter som omsettes mot brukerbetaling, både på papir, pc, mobile enheter, radio og tv. Lik avgiftsmessig behandling uavhengig av teknologi fremmer nyhetsformidling og samfunnsdebatt, sier Siv Jensen i en uttalelse.

Les også: Får grønt lys for nullmoms

Regjeringen argumenterte lenge for en ordning som innebar lavmoms på papir- og digitalbaserte nyhetsmedier, og dermed innføre moms på papiravisen som til nå har vært fritatt. Daværende kulturminister Thorhild Widvey måtte snu det ble klart at det var flertall i Stortinget for nullmoms.

I dag jubler den ferske kulturministeren Linda Hofstad Helleland for avgjørelsen.

- Dette er en stor dag for norske medier og mediebrukere. Dette vil gi mer innovasjon og er en styrking av nye forretningsmodeller i norsk mediebransje, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i uttalelsen.

- Nyhetsmedier spiller en uvurderlig rolle for demokratiet og samfunnsdebatten, og bør ha nullmoms uavhengig av hvilken teknologi som brukes for å formidle innholdet. Det avgiftsmessige skillet mellom papiraviser og elektroniske nyhetsmedier har i en årrekke vært et vesentlig hinder for innovasjon og omstilling i mediebransjen. Jeg er derfor stolt av at Norge nå blir første land i Europa som innfører et avgiftsfritak for elektroniske nyhetsmedier, fortsetter hun.

ESA fastslår at et fritak for merverdiavgift innebærer statsstøtte, men at det er i tråd med statsstøtteregelverket. ESA har godkjent fritaket til 1. mars 2022.

Digital nullmoms vil ikke omfatte ukeblader og fagpresse. I notifikasjonen er det lagt opp til at fritaket skal omfatte tjenester som inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff som er rettet mot allmenheten. Nyhetstjenester som i hovedsak gjelder kun én sektor eller er rettet mot kun én interesse eller bransje, vil dermed ikke være fritatt.

Les også: Sier nei til ukeblader og fagpresse

-Dette er en merkedag for norsk mediebransje. Vi ser frem til at ordningen trer i kraft 1. mars, slik regjeringen har lovet, Det er viktig at praktiseringen av nullsatsen underbygger innovasjonen i mediehusene og blir fremtidsrettet, sier Randi S. Øgrey, adm. dir i MBL.