I dag har Finansdepartementet sendt formell notifikasjon til ESA om fritak for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester, skriver departementet i en pressemelding. Fritaket vil bli iverksatt så snart ESA har godkjent ordningen og nødvendig forskrift er fastsatt.

Dagens momsfritak for aviser omfatter kun aviser på papir.

- Vi vil likebehandle nyheter på papir og i elektronisk form, og fremme nyhetsformidling og samfunnsdebatt. Det bør derfor være nullmoms uavhengig av hvilken teknologi som benyttes for å formidle dette innholdet, sier finansminister Siv Jensen i meldingen.

Digital nullmoms vil ikke omfatte ukeblader og fagpresse. I notifikasjonen er det lagt opp til at fritaket skal omfatte tjenester som inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff som er rettet mot allmenheten. Nyhetstjenester som i hovedsak gjelder kun én sektor eller er rettet mot kun én interesse eller bransje, vil dermed ikke være fritatt.

Les også: Sier nei til ukeblader og fagpresse

- Det avgiftsmessige skillet mellom papiraviser og elektroniske nyhetsmedier har i en årrekke vært et vesentlig hinder for innovasjon og utvikling i mediebransjen. Når vi nå fjerner dette hinderet sørger regjeringen for at mediebransjen kan utvikle og tilby fremtidsrettede medieprodukter til brukerne, uavhengig av plattform, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Finansdepartementet og Kulturdepartementet skriver at de har hatt en tett dialog med ESA de siste månedene, og det er derfor grunn til å tro at behandlingen av den formelle notifikasjonen ikke vil ta lang tid.