De fire abonnementsavisene samler all kommersiell virksomhet i én enhet under morselskapet Schibsted Norge. Redaksjonene opprettholdes som i dag, i egne selskaper, under hver sin sjefredaktør som også tar rollen som administrerende direktør i sitt selskap.

Det er flere lederstillinger som skal ansettes i den nye organisasjonen for abonnementsmediehusene i Schibsted Norge. Tre er allerede på plass:

Tor Jacobsen blir kommersiell direktør for forretningsområdet «Schibsted Norge Abonnementsmediehus». Han får ansvar for alle inntekter i de fire mediehusene. I den kommersielle enheten blir det blant annet egne organisasjoner for Annonse, Produkt og Brukermarked. Tor Jacobsen kommer fra stillingen som Produkt- og Lesermarkedsdirektør i Aftenposten og har lang erfaring i mediebransjen, blant annet som direktør i VG Mobil. Tor Jacobsen er siviløkonom fra NHH.

Siv Juvik Tveitnes blir COO, eller daglig leder på godt norsk. Hun får ansvaret for organisasjonsutvikling, prosessforbedringer og for endringsprogrammet i abonnementsmediehusene. Under ligger også alle fellesenhetene i konsernet som økonomi, HR, trykk og distribusjon. Tveitnes  har jobbet i Schibsted i 10 år i ulike stillinger. De siste årene har hun vært administrerende direktør i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. Hun har ledet utredningen av fusjon og samarbeid i høst.

Hanne Bryntesen Finstad blir strategi- og prosjektdirektør. Hun får ansvaret for utvikling og oppfølging av  konsernstrategi i Schibsted Norge, med spesiell fokus på å drive økosystemstrategi i hele geografien. Stillingen er også øverste ansvarlig for prosjektledelse i Schibsted Norge og fungerer også som rådgiver for Schibsted Norges konsernsjef, Didrik Munch. Finstad har det siste halvannet året arbeidet som prosjektleder med ansvar for konsernstrategi i Schibsted Norge. Hun har bakgrunn fra Schibsteds Management Trainee-program (2012-2014), og har mastergrad fra Handelshøyskolen i København.

Les også: Klart for storfusjon - slår sammen aviser

Les også: Schibsted vedtar trolig avisfusjon

Schibsted Norges ledergruppe blir slik etter endringene i abonnementsavisene:

Konsernsjef: Didrik Munch

Admministrende direktør i Finn: Sondre Gravir

Sjefredaktør og adm.dir VG: Torry Pedersen

Sjefredaktør og adm.dir. Aftenposten: Espen Egil Hansen

Kommersiell direktør for Schibsted Norge Abonnementsmediehus: Tor Jacobsen

COO Schibsted Norge: Siv Juvik Tveitnes

Strategi- og prosjektdirektør Schibsted Norge: Hanne Bryntesen Finstad

Adm.dir. Schibsted Vekst: Lars Vangen Jordet

Konserndirektør Annonse: Per Håkon Fasting