I november ble det kjent at NRK skal kutte 16-17 millioner kroner i nyhetsdivisjonen. På et allmøte på NRK Marienlyst i dag ble de ansatte informert nærmere om omfanget av nedskjæringene.

NRK må kutte 22 funksjoner i Nyhetsdivisjonen som følge av et kutt på 16–17 millioner i neste års budsjett, melder NRK.no.

Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord forteller at nedbemanningen vil bli gjennomført i to faser. I første fase, som går fra januar til mars, vil 14 funksjoner kuttes. Dette er kutt som løses gjennom naturlig avgang, sluttpakker eller ubesatte stillinger.

Alle deler av nyhetsdivisjonen vil bli berørt av kuttene. 3,2 årsverk skal kuttes blant de 65 fotografene og redigererne som jobber der i dag. Planen er at flere fotografer selv skal redigere sine videoer, og at flere andre ansatte skal produsere video selv.

- Vi har stor forståelse for at medarbeiderne opplever kuttene som krevende, og vi beklager at vi mister dyktige medarbeidere. Vi mener likevel at vi har gjort disse funksjonsnedtakene på en slik måte at det blir håndterbart for organisasjonen, sier Beverfjord til NRK.no.

Klubbleder Richard Aune i NRKJ sa til Kampanje i november at han stiller seg undrende til hvordan den ferske nyhetsdirektøren skal klare å hente ut en effekt på opp mot 17 millioner kroner.

Les mer: NRK kutter 17 millioner

- Vi lurer fælt på hvor kuttene skal tas. Om det er slik at de har tenkt å ta dette fra redaksjonell bemanning, kan vi ikke se at det kan unngå å få konsekvenser for tilbudet. Folk løper fortere enn noen gang og strekker strikken lengre enn lengst. Vi kommer til å være tydelig på at om de kutter i redaksjonell bemanning, må det kuttes i kvantitet, sa Aune til Kampanje.