Høyesterett påla i forrige uke å utlevere en video som viser en 35-åring som døde under en pågripelse på Oslo legevakt. Nå har NRK publisert videoen.

NRK brakte spørsmålet om utlevering av videoen inn for retten.

Videoen viser hvordan 35 år gamle Erik Are Stedt, som led av paranoid schizofreni forsøkte å komme seg unna politiet 29. november 2012. Han eskorteres inn på legevakten av to politikvinner. En mannlig ambulansesjåfør kommer også til. 35-åringen dør mens han ligger på magen, holdt fast rundt halsen og i armene.

Sakene mot både ambulansearbeideren og de to politikvinnene er henlagt. Det var Spesialenheten for politisaker som måte levere ut videoen fra legevakta i Oslo der en mann døde under en pågripelse.

Ikke straffbar handling
NRK har flere ganger fått avslag på å få innsyn i videoen som viser hvordan 35-årige Erik Are Stedt, som led av paranoid schizofreni, 29. november 2012 forsøkte å komme seg unna politiet.

En ambulansesjåfør kommer til og bistår politiet med å holde mannen nede. Etter 58 sekunder dør mannen av kvelning.

Riksadvokaten konkluderte i mai 2014 med at ingen har gjort noe straffbart i saken.

- Stor offentlig interesse
I november i fjor ble det kjent at NRK stevnet Riksadvokaten inn for domstolen for å få en rettslig vurdering av avslagene.

NRK har med støtte fra Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening anket avslagene fra Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett på å få innsyn i videoen.

Høyesteretts flertall legger vekt på at saken har stor offentlig interesse, og at hensynet til de involvertes personvern ikke er avgjørende så lenge Spesialenheten blir pålagt å anonymisere opptakene før de utleveres.

Et mindretall på to dommere mente at menneskerettskonvensjonene ikke kunne forstås slik at de ga NRK noen rett til å få opptakene.