Medietilsynet fastslo at NRK brøt valgloven på valgkvelden 14. september da prognosen for Arbeiderpartiets valgresultat ble offentliggjort på direkten klokka 20.49 – elleve minutter for tidlig.

Men NRK mente det klekkelige gebyret var for drøyt og påklaget vedtaket.

– Slik NRK ser det, står ikke gebyrets størrelse i forhold til den overtredelse NRK har begått, sa NRKs advokat Ane Stokland til Nettavisen i november.

Nå har Medietilsynet sett på saken en gang til – og kommet fram til samme konklusjon som sist. De ser ingen grunn til å komme NRK i møte, skriver Nettavisen.

– Vi har vurdert klagen, slik reglene sier, og finner ikke grunn til å omgjøre vårt vedtak, sier Medietilsynets direktør for konsesjon og tilsyn, Gudbrand Guthus.

Han har nå sendt klagen videre til klagenemnda med en innstilling. Klagenemnda skal på selvstendig grunnlag vurdere klagen og fatte et endelig vedtak.

Les også: 600.000 i valgbot til NRK

Les også: NRK kan få kjempebot