Før regjeringsskiftet i 2013 varslet Høyre og Fremskrittspartiet at de ønsket å skrote eierskapsloven. Før sommeren kom lovforslaget og i dag legger regjeringen frem for Stortinget en lovproposisjon om oppheving av medieeierskapsloven.

- Dette er en viktig forenkling, både for medienæringen og staten. Regjeringen ønsker et mangfoldig og spredt eierskap i norske medier. Dette vil bli gjort på en mer treffsikker og kostnadseffektiv måte om vi samler tilsynet med fusjoner og oppkjøp under Konkurransetilsynet, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding.

Tidligere i høst advarte direktør i Medietilsynet, Tom Thoresen, regjeringen mot å fjerne loven.

- Medietilsynet er bekymret for at endringene kan føre til at eiermakten i norske medier blir enda mer konsentrert, skrev Thoresen i en kommentar.

Les mer: - Enda mer konsentrert mediemakt

Samtidig legger Nærings- og fiskeridepartementet fram en lovproposisjon med forslag til endringer i konkurranseloven.

- Dårligere konkurranse og mindre mangfold av medier kan bety lavere kvalitet for oss avislesere, tv-seere og radiolyttere. Konkurransetilsynet gjør slike vurderinger i alle saker, og vi trenger ikke to statlige organer til å vurdere hvordan fusjoner i mediebransjen påvirker mediemangfoldet, sier næringsminister Monica Mæland.  

 Regjeringen mener endringene den foreslår vil gjøre konkurranseloven enda bedre egnet til å beskytte forbrukernes interesse om mangfold på medieområdet. Kulturdepartementets lovforslag innebærer også at Medietilsynets oppgaver knyttet til allmennhetens innsyn i eierforhold på mediesektoren opprettholdes.

Les også: Vil vrake rødgrønn medielov