I høst har de Schibsted-eide abonnementsavisene utredet tettere samarbeid og fusjon. Nå er det klart at  Schibsted Norge samler sine abonnementsaviser - Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad - i én resultatenhet.

Det er all kommersiell virksomhet knyttet til disse mediehusene som samles i én enhet under morselskapet Schibsted Norge. Redaksjonene opprettholdes som i dag, i egne selskaper, under hver sin sjefredaktør som også tar rollen som administrerende direktør i sitt selskap.

-Vi gjør disse endringene først og fremst for å øke farten i utviklingen av nye produkter og tjenester til abonnentene og annonsørene våre, sier Didrik Munch, konsernsjef i Schibsted Norge.

Les også: Klart for storfusjon - slår sammen aviser

Les også: Schibsted vedtar trolig avisfusjon

- Det har vært viktig for oss å lage en ubyråkratisk og effektiv organisasjon, der alt ansvar er tydelig plassert. Dette er en naturlig videreutvikling av det samarbeidet vi har bygd mellom disse mediehusene i flere år, sier Munch.

- Hva er den viktigste drivkraften bak denne sammenslåingen, Munch?

- Vi samler avisenes kommersielle virksomheter fordi vi tror det er til det beste for leserne, brukerne og annonsørene, sier Munch til Kampanje. 

- Hvorfor blir ikke redaksjonene med på sammenslåingen?

- Vi tror det er riktig og viktig å ha tydelige redaksjonelle miljøer med hver sin  sjefredaktør som sørger for at avisene utvikler seg på en god måte. Samtidig vil sjefredaktørene ivareta et god samarbeid med de kommersielle avdelingene, sier Munch.

- Vil redaksjonene blir slått sammen i løpet av ett eller to år, eller har dere nå valgt en langsiktig løsning?

- Du vet godt at det er ingen som vet hvordan mediemarkedet vil utvikle seg de neste årene, så det er umulig å spå, svarer Munch.

Gruppen som har utredet fusjon og samarbeid mellom abonnementsavisene i høst, har vurdert ulike modeller.

- Å slå sammen redaksjonen har ikke vært en veldig aktuell problemstilling. Vi har vært mest opptatt av å få mer konkurransekraft ut av avisene og lage bedre produkter for våre lesere, brukere og annonsører, sier Munch.

I abonnementsavisene pågår det nå nedbemanning og kutt. Det er særlig Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen som sliter med kraftig annonsefall, mens Aftenposten tjener godt med penger. Når Kampanje spør om det kommer nye nedskjæringer som følge av sammenslåingen, svarer Munch slik:

- Det har ikke vært hovedhensikten med dette arbeidet, dette er ikke et kostprosjekt. Først og fremst er målet å styrke oss i leser- og annonsemarkedet. Men vi ønsker hele tiden å jobbe mest mulig rasjonelt og bruke minst mulig ressurser på det som ikke direkte berører vår innholdsproduksjon.

- Det betyr at dere skal kutte kutte kostnader?

- Ja, det tror jeg det er muligheter for. Hvor mye og når det skal skje er noe vi skal jobbe med fremover. Vi vil nok bruke første kvartal 2016 til å finne ut hvor mange som blir med videre, sier Munch.

Schibsteds abonnementsaviser er veldig papirtunge og det jobbes på spreng med å skaffe større digitale inntektsstrømmer. Munch vil ikke røpe hvilke inntektsmål abonnementsavisene har satt seg når de samler de kommersielle kreftene.

- Vi går ikke ut med tallene, men vi har satt oss veldig ambisiøse mål for hva vi skal oppnå i leser- og annonsemarkedet.

- Burde dere slått sammen abonnementsavisene på et tidligere tidspunkt?

- Det er vanskelig å si. Abonnementsavisene har vært på en reise de siste årene og nå har vi kommet så langt.  Jeg bruker ikke mye tid på å tenke på hva som kunne ha vært gjort annerledes, sier konsernsjefen i Schibsted Norge.

Det er Siv Juvik Tveitnes, avtroppende administrerende direktør i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad,  har ledet prosjektgruppen som har utredet sammenslåing. I gruppen satt også sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen, redaktør Einar Hålien i Schibsted Norge, og Tor Jacobsen, direktør for lesermarkedet i Aftenposten. Også tillitsvalgte var representert i gruppen.

Siv Juvik Tveitnes går inn i en nyopprettet COO-stilling (daglig leder, på godt norsk) med ansvar for de sammenslåtte fellesfunksjonene økonomi, HR, trykk og distribusjon. Hun får blant annet ansvar for effektivisering og «optimal bruk av ressursene», ifølge Schibsted. Tveitnes fortalte nylig til Kampanje at det er tøffere konkurranse og kraftig press på mediehusenes forretningsmodell som er årsakene til utredningen.

- Mediehusene er i stor endring, forretningsmodellen vår er under sterkt press og veksten av de digitale inntektene våre er for svak. Vi trenger virkelig å gire opp den digitale produktutviklingen vår, og det mener vi at vi gjør best sammen. Hvordan det skal gjøres kan det være ulike modeller for. Vi har like verdikjeder og står i de samme utfordringene. Motivasjonen for å jobbe tettere er drevet av et sterkt behov for økt innovasjon- og endringstakt, sa Tveitnes til Kampanje.

Tor Jacobsen går fra stillingen som produkt- og lesemarkedsdirektør i Aftenposten til jobben som kommersiell direktør i den nye organisasjonen. Hanne Bryntesen Finstad er ansatt som strategi- og prosjektdirektør. Hun har jobbet som prosjektleder i Schibsted det siste halvannet året med ansvar for konsernstrategi i Schibsted Norge. I tillegg til å bli øverste ansvarlige for prosjektledelse i Schibsted Norge, skal hun også fungere som rådgiver for konsernsjef Didrik Munch

Les også: Blir ny kommersiell sjef i Schibsted