I dag samlet Pressens Faglige Utvalg (PFU) seg for siste gang før jul, blant annet for å diskutere et portrettintervju med Caroline «Fotballfrue» Berg Eriksen i Det Nye fra september i år.

Mange husker nok forsiden på bladet, der den populære bloggeren stilte med rumpa bar, men det er teksten inne i bladet som fikk alarmen til å gå hos de to privatpersonene som har klaget bladet inn.

Det Nye inviterte til veskelansering
I bladet omtales nemlig Berg Eriksens nye veskekolleksjon for Adax, og en av klagerne mener også at dette er den eneste nyheten i intervjuet.

Klageren forklarer videre at Det Nye en uke etter at bladet ble publisert inviterer til en kundekveld på Steen & Strøm i forbindelse med veskelanseringen med invitasjoner sendt ut via nyhetsbrev og Det Nyes sosiale medier-kontoer. På arrangementet ble det også delt ut Det Nye-blader.

«Det kommer klart frem av disse invitasjonene at dette er et samarbeid mellom Det Nye og Adax (inkludert Berg Eriksen) og at man må melde seg på ved å sende sms med kodeordet 'DETNYEADAX' til et nummer som tilhører Egmont Publishing,» skriver klageren.

«Det Nye fremstår som en redaksjon med andre motiver utover det rent journalistiske og med kommersielle interesser i det hele, ved at de senere er representert på et markedsføringsarrangement som er direkte tilknyttet avsløringen i intervjuet. Jeg minner igjen om at dette var det eneste nye i det omtalte intervjuet,» skriver klageren.

Hun mener Det Nye har brutt punkt 2.3 i Vær Varsom-plakaten, om å vise åpenhet om bakenforliggende forhold, punkt 2.7, om at journalistisk omtale av produkter, tjenester, merkenavn og kommersielle interesser, også mediets egne, skal være journalistisk motivert, og 2.8, om at skjult reklame er uforenlig med god presseskikk.

- En samrøre
Sekretariatet innstilte på brudd på god presseskikk, på bakgrunn av punkt 2.7, ikke på grunn av intervjuet i seg selv, men som følge av bladets påfølgende rolle i lanseringen av veskekolleksjonen.

PFU sier i sin uttalelse at problemet til Det Nye oppstår når markedsaktiviteten knyttes til den redaksjonelle omtalen, og at det fremstår som om Det Nye har en rolle i lanseringen og markedsføringen av veskene. Selv om Det Nye senere har beklaget at invitasjonene ble sendt ut, mener PFU at dette ikke retter opp inntrykket som er skapt.

De aller fleste i utvalget stilte seg fullt og helt bak uttalelsen, blant dem kreativ leder i Geelmuyden Kiese, Eva Sannum.

- Her synes jeg at artikkelen, som det står i uttalelsen, er god og ryddig. Jeg synes klagerne går vel langt i å påstå at det er reklameverdi i artikkelen, men det er alt det andre rotet, som jeg kaller det, som gjør det vanskelig for en leser å se skillet i Det Nyes rolle, sa hun.

- Jeg føyer meg til at det er en god uttalelse, som også er pedagogisk. Vi har slike saker med jevne mellomrom, og det er viktig at utvalget sier ifra klart og tydelig. Her er det en samrøre mellom redaksjonell virksomhet og markedsvirksomhet, sa TV 2-journalist Øyvind Brigg.

PFU-leder: - Streng uttalelse
Filosof Henrik Syse stilte seg også langt på vei bak uttalelsen, men mener fellelsen likevel skiller seg ut i den store sammenhengen.

- Jeg vet ikke om vi i noe tidligere tilfelle har felt en publikasjon for en markedsaktivitet. Vi feller Det Nye for noe de har gjort i etterkant av en publisering og sier ikke at publiseringen skulle ha vært gjort på en annen måte, sa han.

- Alt rundt setter publiseringen i et bruddlys. Det er troverdigheten til det som er publisert som knekker, slik resonnementet er bygget opp, svarte generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen stilte seg mest tvilende til uttalelsen, som han mener er for streng.

- Kan vi henge Det Nyes redaktør for en markedsavdeling som går litt i spinn og synes dette er fantastisk og drar videre på et poeng i artikkelen? Vi er invitert til å felle Det Nye på etterlatt inntrykk og i de aller fleste saker har vi stoppet opp og vært ekstremt nøye med det faktuelle, sa han.

PFU-lederen valgte imidlertid ikke å ta dissens.

Det Nye: - Intern svikt
Det Nye avviser i sitt klagetilsvar skjulte motiver bak intervjuet med Caroline Berg Eriksen, som de skriver ble valgt fordi hun «skårer høyt i popularitet blant Det Nyes målgruppe». Det forela ifølge Det Nye heller ingen føringer om at bladet skulle omtale den nye veskekolleksjonen.

Det Nye avviser også at de var medarrangør av kundekvelden, men skriver at de likevel ville tipse leserne om eventet fordi det var interessant og at de ville sende blader til Steen & Strøm, for å treffe nye lesere.

At Det Nye likevel oppfattes som arrangør av klagerne, mener de skyldes en intern svikt.

«Selv om Det Nye fra redaksjonell side ikke er medarrangør av eventet og
heller ikke selv vil være tilstede, kommuniseres det ut i samme form som i de tilfellene der et av våre magasiner er med som arrangør. På grunn av den samme interne svikten opprettes det en SMS-kode for påmelding, og det går ut et nyhetsbrev med informasjon om eventet. Det tar tid før feilen oppdages, og poster på sosiale medier blir liggende lenge før de slettes. Dette beklager vi,» skriver Det Nye.

Det er andre gang i år at et «Fotballfrue»-intervju har vært oppe til diskusjon i PFU. Da var Dagens Næringsliv klaget inn for PFU på bakgrunn av det klager mente var problematiske koblinger mellom DN-journalist Jonas Forsang og Caroline Berg Eriksens management. DN ble ikke felt for reportasjen.

Les mer: Frikjenner DN i Fotballfrue-oppgjør