Norske papiraviser må bruke tiden de har igjen til å innhente aksept til å kommunisere direkte og digitalt med norske forbrukere!

I 2005 fortalte noen norske avisdirektører meg at norske aviser var unike i verdenssammenheng. Norske aviser hadde en så sterk posisjon at Googleville få problemer med å slå igjennom i Norge!

I 2012 diskuterte jeg papiravisenes fremtid med en stor norsk lokalavis. Jeg søkte på nett og fant en graf som viste annonseinntektsutviklingen i amerikanske aviser i perioden 1950 til 2010(se graf 1 nedenfor). Jeg sammenlignet opplagsutviklingen i den norske lokalavisen(se graf 2 nedenfor) med tallene jeg fant fra USA.

Annonsefall:

Her ser du utviklingen i annonseomsetning for amerikanske aviser fra 1950 til 2011.

Det ser ut som den norske avisgrafen følger samme trend som amerikanske aviser med en forsinkelse på tre til fem år. Det kommer alltid til å finnes papiraviser og annonsørene vil alltid følge leserne. I USA er annonseinntektene tilbake på 1950-nivå. Norske aviser bør forberede seg på det samme de neste de tre til fem årene.

Her ser du opplagsutviklingen til norske aviser i den samme perioden. Karl Philip Lund mener det samme kommer til å skje i Norge som i USA.

På Gulltaggen for et par år siden spurte jeg Seth Godin om hva norske aviser bør gjøre.

Seth Godin svarte veldig kort: «Spend the time you have left to get opt in from your readers».

Det jeg tror han mente var at mediene må bruke eksisterende kanaler til å innhente aksept til å kommunisere med leserne.

Hva betyr det i praksis?

I 2016, tror jeg det betyr å ha fokus på å bruke eksisterende kanaler til å innhente aksept til å kommunisere med kunder (e-postadresser og aksept i ulike sosiale kanaler). All kundeinformasjonen vil være gull verdt i en verden der det blir stadig vanskeligere å nå frem til kunder.

Min anbefaling(i tillegg til Seth Godins anbefaling) til avisene er klar:

Bruk papiravisene til å innhente aksept (e-postadresser, mobilnummer og Facebook-fans) og senk prisen på betalingsmurene for å få flest mulig kunder fort(før dere visner bort).  Involver ansatte i prosessen med å redde egne arbeidsplasser noe som betyr å utvikle tilleggsprodukter som folk er villig til å betale for.

Go ugly early og Implementer som et helvete!