Det er i forkant av torsdagens høring om regjeringens Allmennkringkastingsmelding at Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsmann Arild Grande lanserer partiets forslag i Dagens Næringsliv.

Ap vil at regjeringen skal fremlegge en stortingsmelding om NRK og kringkastingspolitikk tidlig i hver stortingsperiode, der lisensen for de neste fire årene skal fastsettes.

- NRK er noe mer enn et ordinært mediehus. Det representerer hele Norge, hele befolkningen og skal være tilstede og gi et nyhetsbilde fra hele landet. Vi mener dette krever langsiktighet og at kringkastingssjefen har frihet til å foreta nødvendige investeringer og omorganiseringer, og kan se dette for en lengre periode enn ett år av gangen, sier Arild Grande til DN.