Saken blir oppdatert.

NRKs Nyhetsdivisjon må kutte budsjettet for 2016 med 16–17 millioner kroner sammenlignet med inneværende år, sier NRKs nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord til NRK.no.

De ansatte ble informert om kuttene på et allmøte i ettermiddag.

- Vi har ennå ikke eksakt oversikt over hvor mange stillinger Nyhetsdivisjonen skal ned, men vi begynner nå arbeidet med å se på ulike forslag. Det er altså ikke utredet eller besluttet hvor mange stillinger vi skal ned – eller hvor i organisasjonen kuttene skal tas, sier Beverfjord til NRK.

Det er under en måned siden hun fikk tildelt stillingen i NRK.

Les mer: Beverfjord blir nyhetsdirektør

Klubbleder Richard Aune i NRKJ stiller seg undrende til hvordan den ferske nyhetsdirektøren skal klare å hente ut en effekt på opp mot 17 millioner kroner.

- Vi lurer fælt på hvor kuttene skal tas. Om det er slik at de har tenkt å ta dette fra redaksjonell bemanning, kan vi ikke se at det kan unngå å få konsekvenser for tilbudet. Folk løper fortere enn noen gang og strekker strikken lengre enn lengst. Vi kommer til å være tydelig på at om de kutter i redaksjonell bemanning, må det kuttes i kvantitet, sier Aune til Kampanje.

Han forteller at de ikke har fått noen signaler om hvor mange årsverk som forsvinner.

- Vi regner med å bli tatt med på råd videre, der vi vil være tydelige på at vi ikke vil være med på at rammevilkårene for journalistikken senkes i forhold til det kvalitative.

18 årsverk forsvant i NRKs nyhetsdivisjon ved forrige kuttrunde tidligere i år. Det førte blant annet til nedleggelsen av «Aktuelt».