Torsdag avholdes årets aller siste møte i Kringkastingsrådet. Der skal K-rådsleder Per Edgar Kokkvold lose medlemmene gjennom behandlingen av mer enn 200 nye klagebrev siden forrige møte.

Totalt har det kommet inn rundt 6.500 klagebrev i år. Det er en dramatisk økning på 675 prosent fra fjorårets 838 klager. Over halvparten av årets klager - 3.600 stykker - kom i forbindelse med Fredrik Skavlans intervju med Jimmie Åkesson.

- Paradokset ser ut til å være at jo flere klager som rådet mottar, dess flere ønsker rådet nedlagt, jamfør blant annet høringen om NRK-meldingen i Stortinget sist torsdag der Redaktørforeningen er blant de som nå ønsker rådet nedlagt, sier rådssekretær Erik Berg-Hansen i NRK.

Utspillet fra Redaktørforeningen kom i forbindelse med behandlingen av regjeringens stortingsmelding om allmennkringkasting.

- En fri og uavhengig nyhetsredaksjon bør ikke rapportere til et politisk oppnevnt organ som i detalj skal evaluere det journalistiske arbeidet. Det bryter med prinsippene om redaksjonell uavhengighet, Redaktørplakaten og lov om redaksjonell fridom i media, sa Redaktørforeningens leder Arne Jensen til Dagbladet etter forrige ukes høring.

Rådssekretær Erik Berg-Hansen mener ny teknologi og sosiale medier er en åpenbar årsak til at antall klager har eksplodert.

- I gamle dager måtte klagerne skrive brev til Kringkastingsrådet og poste dem rent fysisk med konvolutt og frimerke. I dag er Kringkastingsrådets klageboks bare et tastetrykk unna. Samtidig bidrar sosiale medier som Facebook og Twitter til å spre misnøyen med NRKs programmer og enkeltinnslag langt raskere og langt bredere enn tidligere, sier han.

- At klagestrømmen har økt kraftig de siste par åra bør med andre ord ikke bety at NRK lager dårligere programmer enn tidligere. Tvert i mot viser jo alle statistikker at NRK fortsatt har en imponerende høy lytter- og seeroppslutning, også sammenliknet mot andre europeiske allmennkringkastere. At NRK i år også topper det årlige omdømmebarometeret blant kjente norske selskaper bekrefter dette inntrykket, legger han til.

Han tror også at flere presseoppslag har gitt flere klager.

- Først og fremst gjennom behandlingen av saker med høy kjendisfaktor, blant annet Skavlan og Trygdekontoret. At Kringkastingsrådet i tillegg har fått en høyt profilert leder gjennom Per Edgar Kokkvold har også bidratt til å øke oppmerksomheten rundt rådet.

Les også: Her er det nye K-rådet

På torsdagens møte skal rådet blant annet behandle over 100 klager på nedleggelsen av P3-programmet DJ Friendly. Også Midtøsten-konflikten skal oppi møtet samt en enkeltepisode i NRKs dekning av terrorangrepene i Paris.