TV 2 Nyhetskanalen var på lufta med sendinger om terrorangrepet i Paris fra kl. 22.30 fredag kveld, en knapp halvtime etter at de første meldingene tikket inn.

- Vi hadde kontinuerlige sendinger på Nyhetskanalen fra 22.30 og de neste 23 timene, sier Nyhets- og sportsredaktør i TV 2, Jan Ove Årsæther.

På NRK måtte tv-seerne vente til etter kl. 23 for å bli oppdatert på hendelsene. Flere reagerte på at NRK1 var for sent ute med å dekke hendelsen på tv.

Les også: - Årsæthers påstand faller på sin egen urimelighet

- Håper man lærer
Leder for Kringkastingsrådet, Per Edgar Kokkvold, tror NRK hadde prioritert annerledes om de hadde visst hvor stort omfang egentlig var.

- Jeg tror de hadde gjort det annerledes om de på det tidspunktet visste hvor omfattende det ble. Tidlig på kvelden var tallene på omkomne vesentlig mer beskjedne enn de endelige tallene, som enda ikke er endelige. Men det var jo litt amatørmessig kan du si i alle kanalene.

- Bør NRK1 gå live med en gang når slike hendelser inntreffer?

- Man visste nok ikke på det tidspunktet hvor stort det var. Det blir galt av meg å kritisere dem, men jeg håper man lærer og er veldig bevisst på dette i fremtiden.

- Når bør NRK1 eller TV 2 avbryte en ordinær sending?

- Når det blir viktig og stort nok, og da må man ikke bare vurdere om det er interessant nok for seerne, men hvor store konsekvensene blir. Det er en vanskelig avveining, men jeg vil si at man heller bør gå inn for tidlig enn for sent, sånn er jo journalistikken.

- Bør ha stringere
Det Kokkvold reagerer på er at ingen store norske medier hadde reporter på plass i Paris da hendelsene inntraff.

NRK hadde sendt sin Europa-korrespondent Åse Marit Befring til Roma for å dekke Krekar-saken.

– Det blir litt amatørmessig å ha en medarbeider stående i Roma og fortelle om det som har skjedd i Paris. På TV 2 Nyhetskanalen ble Erik Solheim intervjuet, og han var heller ikke i Paris, men i Budapest.  

- Jeg mener de største norske mediene bør sikre seg gode stringere i de største byene. Man har ikke ressurser til å dekke alt og alle til enhver tid, og det er forståelig, men de største norske mediene bør sikre seg gode stringere i de størst byene. Jeg vil tro det finnes studenter, tidligere journalister og andre med kompetanse og klokskap til å dekke saker i en krisesituasjon.

Kokkvold sier han valgte å følge saken på BBC og CNN i stedet.

- Dette er store kanaler som har flere journalister i de store byene.