I dag melder Aftenposten at «Kringkastingsrådet bør legges ned». Avisa mener diskusjonene rundt NRKs programvirksomhet er viktig, men at den skjer på en rekke forskjellige plattformer uavhengig et politisk oppnevnt råd eller ikke.

I en kommentar publisert i formiddag sier tidligere medlem Frank Rossavik at rådet må endre måten de jobber på dersom det som foreslås eller vedtas konstant misoppfattes av norske journalister og redaktører. Det var en uttalelse fra Rossavik som endte med det omstridte vedtaket om å oppfordre NRK til å etablere et høyrevridt satiremiljø.

- Kringkastingsrådets akilleshæl er at medlemmene oppnevnes av regjeringen og Stortinget, en stående invitasjon til feilslutninger om «politisk styring av NRK». At rådet bare er et organ som gir råd, og ikke har makt, er noe medlemmene kan si til de blir grønne i fjeset. Hvis det ikke oppfattes slik, hjelper det ikke, skriver Rossavik. 

Han mener videre at det kan være problematisk at Kringkastingsrådet fatter vedtak om «problemsoner». Disse bør diskuteres, mener han, men uten at det fattes vedtak.

- Vedtak bør i fremtiden forbeholdes saker som gjelder «hovedlinjer for programvirksomheten», Kringkastingsrådets primære arbeidsfelt. En slik endring vil neppe fjerne all kritikk, men det vil bli lengre perioder uten destruktiv støy.