På Amedias kvartalspresentasjon i slutten av august slapp konsernsjef Are Stokstad nyheten om at Amedias hovedeiere, Telenor og LO, vurderer å få inn nye eiere av mediekonsernet. Det ble varslet «en bred evaluering av konsernets eierstruktur» med sikte på «å transformere Amedia til et moderne, framtidsrettet digitalt mediekonsern». ABG Sundal Collier, anført av tidligere styreleder Knut Brundtland i daværende A-pressen, fikk oppdraget med å gjennomføre prosessen.

Etter det Kampanje forstår har flere mediekonsern i og utenfor Norge takket ja til å motta prospektet som ABG Sundal Collier og Brundtland er i ferd med å sluttføre, og flere vil vurdere prospektet før eventuelle forhandlinger starter opp.

Det gjelder mediekonsern som Schibsted, Aller, Egmont og Polaris,. Også svenske Bonnier og finske Sanoma, som var på eiersiden i A-pressen inntil 2003, vil motta prospektet.

Les også: Leter etter digitalhjelp til Amedia

Les også: Vil ha inn flere Amedia-eiere

-  Jeg kan ikke si så mye om prosessen nå. Vi sendte det vi kaller en teaser om prospektet til mulige investorer for en stund siden. Hensikten med det er å lodde interessen for prospektet, som vi nå er i sluttfasen med, sier administrerende direktør Knut Brundtland i ABG Sundal Collier til Kampanje.

- Kan du røpe hvilke aktører som mottar prospektet?

- Det kan jeg ikke, svarer Brundtland.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Står bak salget:

– Vi har allerede loddet interessen, sier Knut Brundtland, administrerende direktør i ABG Sundal Collier.

Tviller på Schibsted som kjøper
Selv om flere konsern har sagt ja takk til å motta prospektet, vil etter det Kampanje erfarer flere av dem takke høflig nei til å gå inn i en mer formell forhandlingssituasjon i løpet av vinteren. Kilder tror det er svært lite sannsynlig at Schibsted melder interesse for noen av mediehusene i Amedias portefølje. Mediekonsernet har mer enn nok med å omorganisere sine norske mediehus for tøffere tider. I går ble det kjent at VG skal nedbemanne og de øvrige Schibsted-eide mediehusene har vært gjennom flere kuttrunder allerede.

Heller ikke Egmont eller Aller Media er sannsynlige kjøpere av Amedias lokalaviser. For Egmont, som i dag eier Nettavisen sammen med nettopp Amedia, er lokalaviser langt unna kjernevirksomheten, mens Aller Media, som reposisjonerte seg fullstendig med kjøpet av Dagbladet i 2013, neppe vil gå inn på eiersiden i Amedia selv om A-pressen i sin tid snuste på Dagbladet i en periode

- Er det utenlandske medieinvestorer som vil vurdere Amedia-prospektet?

- Det vi har sagt er at vi skal legge opp til en bred prosess og i rimelig tid etter at interessentene har fått prospektet vil det bli ført forhandlinger med dem som ønsker å gå videre, sier Brundtland.

Det kan bety at de første samtalene med seriøse interessenter kan være i gang allerede før jul.

Telenor flagget Amedia-salg
Det var i januar 2012 daværende Telenor-direktør Kristin Skogen Lund varslet at Telenor ville selge seg ut av A-pressen. Det skjedde dagen etter at Telenor lykkes med å presse gjennom et salg av A-pressens aksjepost i TV 2 til Egmont for 2,1 milliarder kroner, 13 måneder etter at Kampanje avslørte planene.  Slik begrunnet hun Telenors ønske om å selge i et intervju med Kampanje i januar 2012 i forbindelse med salget av TV 2 til danske Egmont.

- Dette er et resultat av et totalbilde. Det var ikke noe selvstendig poeng å selge TV 2 isolert sett, men det ble gjort en prioritering for å kjøpe Edda Media og da var det en forutsetning at A-pressen skulle selge TV 2. Det var viktig at dette kjøpet ble gjennomført med en slik finansiering og at eierne LO og Telenor ikke gikk inn med mer penger, sa Skogen Lund til Kampanje den gangen.

-  Amedia-eier Telenor, anført av daværende Telenor-direktør Kristin Skogen  Lund, gikk ut og flagget et salg av Telenor-posten i 2012. Var det uklokt, Brundtland?

-  Telenor kom med en strategisk begrunnelse for at konsernet ønsket å selge. I en slik sammenheng var det helt fornuftig. Det har ingen føringer for prosessen vi har igangsatt nå, svarer han.

Les også: Finner ikke Amedia-kjøper

Les også: A-pressen selger seg ut av TV 2

Prisene spriker
Det store spørsmålet i mediemarkedet i høst er om Amedia blir solgt slik en  kjenner selskapet i dag, eller om det blir delt opp i biter og solgt til flere investorer. På Kampanjes «Media Business»-konferanse i høst ble det fortalt at aviskonsern i dag verdsettes til EBITDA-multipler på mellom to og fire betydelig ned bare for noen år siden. Den gang ble aviskonsern solgt for syv-åtte ganger driftsresultat (EBITDA). 

Legger en Amedia-resultatene for 2014 til grunn, der Amedia hadde et brutto driftsresultat på 443 millioner kroner før prosjekt- og engangskostnader, ender prisen for Amedia i dag i området 800 millioner kroner og 1,7 milliarder kroner. Men kilder i finansmarkedet som Kampanje har vært i kontakt med mener et sentralt spørsmål er om engangskostnadene knyttet til nedbemanning blir mer hverdagen enn enkelttilfeller framover.

Ifølge årsrapporten for 2014 var EBITDA før kostnader knyttet til nedbemanning på 157 millioner kroner noe som vil gi en pris i området 300-600 millioner kroner.  Tar en med selskapets gjeld på rundt 600 millioner kroner, kan man stille spørsmålet om det i det hele tatt vil være noen som er villige til å betale en eneste krone for selskapet, utover å ta på seg eventuelle forpliktelser.

Telenor og styreleder i Amedia, Knut Ivar Solnes, har stegvis senket den bokførte verdien på posten på rundt 44 prosent i Amedia til i overkant av en halv milliard.  Om det reflekterer prisforventningene til Telenor har ikke Solnes ønsket å kommentere.

Solnes ønsker heller ikke å kommentere den pågående salgsprosessen.

Les også: Amedia-prisen har stupt med milliarder (krever innlogging)

Kun dager før nyheten om at Amedia på ny ble satt i spill, varslet Fredrik Malmberg i Stella Advisors at nye oppkjøp og fusjoner ville komme i avismarkedet. Se intervjuet med han fra årets Media Business her: