Schibsted-konsernet legger i dag frem tall som viser at Norges største medieeier hadde et brutto driftsresultat på 556 millioner kroner. Det er en bedring på ti prosent sammenlignet med samme tid i fjor da overskuddet (EBITDA) endte på 504 millioner kroner.

Ifølge den ferske kvartalsrapporten som kom fredag morgen, er det nå vekst i både inntekter og resultat.  Omsetningen økte fra 3,55 milliarder kroner i tredje kvartal i fjor til årets 3,67 milliarder kroner.

- Jeg er glad for å se at den positive utviklingen i både inntekter og lønnsomhet fortsatte for våre største online rubrikknettsteder i tredje kvartal i 2015. Spania og Frankrike gjorde det spesielt godt dette kvartalet, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i en melding.

Kraftig rubrikkvekst
Det er altså den internasjonale rubrikksatsingen som fortsetter å levere godt. Driftsinntektene fra de digitale rubrikkannonsene økte med hele 24 prosent.

Omsetningen i tredjekvartal på rubrikksiden var på 1,42 milliarder kroner og i rapporten gjentar Schibsted målet om 15-20 prosent inntektsvekst. Også den norske rubrikkgiganten Finn.no øker omsetningen, men ikke med samme nivåer som ellers i verden. Veksten i Finn er på drøye fem prosent. Lønnsomheten er det imildertid ingen ting å plukke på. Den er på hele 47 prosent.

Schibsted-konsernet tjente dermed totalt sett godt med penger på rubrikkvirksomheten sin og hadde et overskudd på 444 millioner kroner i tredje kvartal etter organiske investeringer og det ga selskapet en driftsmargin etter slike investeringer på 31 prosent. Dette var ett prosentpoeng svakere enn tilsvarende periode i 2014.

Mister 140 medie-millioner
For mediehusene derimot er bildet som tegnes opp langt mer dystert, med fall i opplagsinntekter og papirannonser. Bare i Norge forsvinner 140 millioner kroner i omsetning.

Mens rubrikk leverte et overskudd på nesten en halv milliard kroner, har mediehusene i Norge og Sverige et samlet overskudd på drøye 200 millioner kroner.

Schibsted-sjefen mener konsernet likevel klarer seg godt til tross for utfordringene på mediemarkedene.

- For mediehusene har endringer i forbrukeratferd og annonsemarkeder stor innvirkning på virksomheten. Vi oppnår fortsatt gode resultater gitt de store utfordringene vi står overfor, sier Rolv Erik Ryssdal.

Det har skjedd mye rundt Schibsted-konsernet den siste tiden ledet an av store kuttprosesser i VG og i går kunne Kampanje rapportere om tilsvarende prosesser i Bergens Tidende. I VG spekuleres det i kutt på mellom 30-60 millioner kroner, mens regionavisen i Bergen må ta 50 millioner kroner.

Les også: - VG kutter 30-60 millioner

Svaret til Ryssdal er en fortsatt sterkere satsing på nye og bedre digitale produkter både på annonsesiden og redaksjonelt.

-  Vi fokuserer på raskere tempo i utviklingen av onlineprodukter. Vår felles innsats for å utvikle avanserte datadrevne annonseløsninger viser seg å være stadig mer relevant. Samtidig er jeg fornøyd med at selskapene våre i betydelig grad klarer å tilpasse kostnadsgrunnlaget til fallende totalinntekter, sier Ryssdal.

Vil rulle ut mobilapp
Overskuddet før skatt økte kraftig fra 199 millioner kroner i tredje kvartal i 2014, til hele 965 millioner kroner.

Det skyldes ifølge Schibsted «gevinst uten kontanteffekt på 858 millioner kroner ved ny måling av tidligere eierinteresser i nye datterselskaper, først og fremst Shpock (Finderly)».

Schpock er er en mobilapp for rubrikkannonser der Schibsted økte sin eierandel fra 82 til 91 prosent i tredje kvartal. I rapporten som ble lagt frem i dag sier Schibsted at de vil rulle ut Schpock på flere markeder i tillegg til Østerrike, Tyskland og Storbritannia der tjenensten allerede finnes.

Kampanje følger Schibsteds resultatfremleggelse klokken 09 og vil dekke de viktigste nyhetene fra rapporten utover fredagen.

Her ser du tallene til Schibsted for årets tredje kvartal. Alle tall i MNOK.

Schibsted 2015 2014 Endring i prosent
Driftsinntekter  3.673 3.557  + 3,2
Driftsresultat  1.083 216  + 401
Resultat før skatt  965 199  + 384