NRK har tidligere signalisert at de ønsker å bli bedre på å kreditere og rausere på hva de deler med andre mediehus. Nå inviterer kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og direktør for samfunnskontakt Åshild Mathisen til et stort bransjemøte der NRKs nye delepraksis skal ubroderes.

- I et prosjekt som ble startet opp før sommeren har vi laget felles retningslinjer for sitering og kreditering i NRK. Vi har intervjuet redaktører fra hele landet og også hatt møte med bransjen. På møtet i slutten av november skal vi presentere hovedprinsipper for en felles policy for hvordan NRK skal samarbeide med andre mediebedrifter, sier Mathisen til Kampanje.

- NRK ønsker å være på tilbudssiden og har tro på at dette kan gi merverdi til publikum og partene i et slikt samarbeid. To konkrete pilotprosjekter er under utrulling og vil bli presentert på møtet, legger hun til.

Møtet finner sted kort tid etter at kulturminister Thorhild Widvey nedsatte et eget mediemangfoldsutvalg, der blant annet kringkastingssjefen sitter.

Les mer: Tv-sjefer inn i nytt medieutvalg

- Før utvalget ble nedsatt inviterte Thor Gjermund Eriksen i blant annet en Aftenposten-kronikk bransjen til en idedugnad rundt hvordan NRK kan bidra til mediemangfold. NRK skal være åpen og raus, men må også ha en konsekvent og prinspiell holdning til samarbeidsformer. Denne dagen vil gi NRK viktige signaler i så måte, sier Mathisen.

Invitasjonen har gått bredt ut både til Redaktørforeningen og Landslaget for lokalavisers medlemmer.

Det var nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk som først luftet en mer liberal delepraksis i april.

- Mange spør om vi ikke kan dele mer med andre. Kanskje vi rett og slett skal være rausere med det. Når vi er et sted og dekker noe, kan vi dele det. Vi lever ikke av klikkene, for oss er det viktigst at folk ser at dette har NRK levert, så kan klikkene gå et annet sted, sa Kalbakk på et seminar om NRKs fremtid i dag, kort tid før stortingsmeldingen om NRK skal legges frem, sa han til Kampanje.

Les mer: NRK vil dele med konkurrenter