- Her er det en ellevill stemning, som dere kan høre, etter at prognosen er kjent. Vi har med oss Hadia Tajik. Hva vil du si til landstallene, 34,2 prosent for Arbeiderpartiet, sa Lisbeth Skei på direkten klokken 20.48, tolv minutter for tidlig, valgkvelden i september.

Så sa hun:

- Her ser det definitivt ut til at dere har tatt Bergen, med 38,1 prosent.

Tabben koster NRK 600.000 kroner, fastslår Medietilsynet. Også Svelviksposten, som publiserte opptalte forhåndsstemmer for tidlig, får 100.000 kroner i gebyr. Klokken 19.38 publiserte lokalavisen Svelviksposten resultatene fra de opptalte forhåndsstemmene til alle de politiske partiene i Svelvik kommune på avisas nettsted, under tittelen «Høyre vinner foreløpig».

- I begge tilfellene har det blitt begått klare brudd på regelverket, sier områdedirektør Gudbrand Guthus i Medietilsynet.

Han understreker imidlertid at det også er klare forskjeller mellom de to bruddene, og at de to mediene er svært ulike i størrelse. Dette gjenspeiles ved fastsettelsen av gebyrene. 

Tilsynet har fastsatt gebyrene skjønnsmessig. Ved fastsettelsen har det blant annet blitt lagt vekt på lovbruddets grovhet, eventuelle tiltak som er iverksatt for å forebygge overtredelsen, om overtredelsen ble begått for å fremme egeninteresser, samt selskapets økonomiske evne.