En undersøkelse gjennomført av Arbeidstilsynet i TV 2 viser at de ansatte frykter represalier fra ledere og er redde for å melde fra om avvik.  Arbeidstilsynet var på besøk i TV 2 i Bergen, der teknologiavdelingen og sport og nyheter holder til, og Henrikke Helland, som er klubbleder TV 2-journalistene, sier at hun kjenner seg igjen i beskrivelsene av frykt og redsel.

- Det er faktisk tilfelle. Det som står der, er riktig i forhold til det vi har opplevd i organisasjonen. Vi kjenner oss igjen, og dette er noe vi også har forsøkt å kommunisere til ledelsen før Arbeidstilsynet kom til. Det er en kulturendring som må til, sier Helland til Dagens Næringsliv.

Arbeidstilsynet har varslet seks pålegg i etterkant av tilsynet som fant sted i mai i år og TV 2-sjef Olav T. Sandnes sier han tar Arbeidstilsynets funn alvorlig.

- Når det er noen som opplever det slik, om det så kun er én, så er det én for mange. Det er ikke slik vi ønsker å ha det i TV 2, og derfor har vi allerede satt inn tiltak, sier Sandnes til avisen.

Onsdag skrev Kampanje om det som omtales som en av de største omstillingsprosessene i TV 2s historie og som går under navnet Greenfield Playout Program (GPO).  Prosjektet omtales ikke bare som et teknologiprosjekt men et organisasjonsprosjekt som vil berøre hele TV 2. De nye planene vil få konsekvenser for både programplanlegging, reklamesalg og distribusjon der internett-teknologi og ny software ta over mye av jobbingen.  Internt har også TV 2-sjef Olav T. Sandnes varslet om «krevende» og «upopulære beslutninger».

Ansatte forbereder seg nå på store kostnadskutt og spekulasjonene går høyt internt i TV 2 om kostnadskutt på 90-120 millioner og en årsverksreduksjon på så mange som 150 ansatte. De kommende kuttene i TV 2 var etter det Kampanje kjenner til et av de store samtaleemnene da den norske tv-bransjen var samlet i Cannes på den store tv-messen forrige uke.

Les mer: Varsler full omstilling og «upopulære avgjørelser» i TV 2