Flertallet i Pressens faglige utvalg (PFU) valgte i går å rette kritikk mot VG for den kommersielle reportasjen «En norsk tsunami» som er en del av content marketing-satsingen VG Partnerstudio.

VG ble dermed felt på punkt 2.6 i Vær varsom-plakaten, som slår fast at man aldri skal svekke det klare skillet mellom journalistikk og reklame.

Les mer her: VG felles for content marketing-bølge

Les mer her: Felt i PFU: - Vi kan gjøre dette bedre

VGs content-marketing samarbeid med Rema 1000, "Familieliv", er også klaget inn til PFU. Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen er skeptisk til denne typen samarbeid mellom medier og selskaper med kommersielle interesser.

- Saker som er underlagt VGs «kvalitetskrav og redaktøransvar», skal altså utformes sammen med Norges tredje største dagligvarekonsern. Dette er ikke bare et brudd på kravet om å skille klart mellom journalistikk og reklame, men bryter også fullstendig med intensjonen i pressens egen Vær Varsom-plakat der det heter at «kommersielle interesser ikke skal ha innflytelse på journalistisk virksomhet, innhold eller presentasjon», skriver han på lederplass i dag

Braanen mener den nye reklamejournalistikken bryter med en av pressens viktigste grunnforutsetninger.

- Den nye reklamejournalistikken er også et angrep på selve grunnforutsetningen for en uavhengig presse, nemlig at «redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet». Nå brister en presseetisk demning det har tatt 100 år å bygge opp i Norge.