Artikkelen blir oppdatert. Kampanje kommer med mer.

Amedia kan bokføre resultatvekst i andre kvartal. Mediekonsernet, der Telenor og LO er storeierne, fikk et brutto driftsresultat før engangseffekter på 147 millioner og et resultat før skatt på 108 millioner.

Resultatet fra ordinær drift er på nivå med fjoråret, mens resultat før skatt forbedres med 103 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i 2014. Da fikk Amedia et resultat før skatt på fem millioner kroner. Forbedringen forklares med «god kostnadskontroll og løpende forbedringsarbeid». Samtidig er nå kostnadene i forbindelse med den store nedbemanningen  mindre og det er lavere av- og nedskrivninger enn før.

Amedias samlede omsetning falt med 155 millioner kroner til 1,097 milliarder kroner i andre kvartal. Samtidig ble kostnadene redusert med 155 millioner til 950 millioner. Deler av både inntekts- og kostnadsnedgangen i kvartalet skyldes salg og nedleggelse av virksomhet. Justert for dette synker inntektene med åtte prosent og kostnadene med ni prosent sammenlignet med året før.

- Amedia har en god utvikling. Hele organisasjonen jobber offensivt og godt, og vi ser positive resultater av de grepene vi har tatt. Amedia bygger stadig sterkere digitale relasjoner med abonnentene», sier konsernsjef Are Stokstad i en pressemelding.

På annonsefronten ryker det kraftig. Amedias samlede annonseinntekter i andre kvartal falt med 88 millioner sammenlignet med året før. Annonseinntektene i sammenlignbare aviser hadde en nedgang på 12,2 prosent, og inntektene fra annonser på print var 14,9 prosent lavere enn tilsvarende periode i 2014. I digitalmarkedet opplever nå Amedia samme utfordring som Schibsted og VG: Progammatiske reklamekjøp stjeler annonsekroner fra avisene.

- Den digitale annonseomsetningen stagnerte, hovedsakelig som følge av effektene av automatisert annonsesalg, fastslår Amedia.

Konsernets digitale annonseinntekter var i kvartalet 151 millioner og utgjorde 30 prosent av annonseomsetningen.

- Resultatet preges fortsatt av de endringene vi ser i annonsemarkedet. I dette kvartalet får vi effekter av økt utbredelse av automatisert annonsesalg. Vi ser på mulighetene for Amedia i dette markedet, sammen med andre grep for å møte annonsørenes endrede behov. Amedia jobber blant annet aktivt med tilbud om innholdsmarkedsføring lokalt, kommenterer Stokstad.

Amedia, som eier en rekke distrikts- og lokalaviser rundt omkring i landet, satser hardt på å opprettholde sine store abonnementsinntekter. Mye handler om å konvertere abonnementene over til digitale flater. Antallet abonnenter som er knyttet til konsernets innloggingssystem, Aid, økte i andrte kvartal med 25 prosent, opplyser Amedia i dag. Per i dag er det 315.000 Aid-brukere med abonnementstilknytning. Men likevel: Opplagsinntektene ble i kvartalet redusert med 12 millioner  kroner som følge av salg av aviser som Stjørdalens Blad, Malvik-Bladet og Opdalingen i Trøndelag, og merverdiavgift på digitale abonnement. Amedia hadde i kvartalet i snitt 698.000 brukere på desktop og 550 000 mobilbrukere.

Amedia-sjef Are Stokstad mener det er betalingsvilje å spore blant leserne.

- Vi erfarer nå betalingsvilje for, og økt etterspørsel, etter godt lokalt innhold. Amedias pluss-strategi har en positiv utvikling, og tilbudet av godt pluss-innhold øker kraftig. Vi forventer fortsatt digital abonnementsvekst framover, sier Stokstad.

Mediehusene har en positiv utvikling og bedrer sin resultatmargin til 13,8 prosent (11,9 prosent i 2. kvartal 2014). Årsaken til bedre lønnsomhet er at kostnadskutt mer enn kompenserer for inntektsfallet.