Tidligere i år kunne Schibsted-sjef Rolv Erik Ryssdal fortelle til Kampanje at mediekonsernet ville styrke seg teknologisk i den skjerpede konkurransen med Google og Facebook. Mange millioner ble investert da mediekonsernet ansatte 100 teknologer.

Les mer: Schibsted ansetter 100 nye teknologer

Les mer: Schibsted: - Makta rår, og Google har mye makt

Nå har Ryssdal gitt marsjordre til et nytt, storstilt og prestisjetungt prosjekt. Det bekrefter Schibsted-ledelsen overfor Kampanje i ettermiddag.

Denne gangen er det organisasjonen, nasjonalt og utenfor Norge, som skal fornyes. Den internasjonale dragkampen om reklameinntekter og brukere er igjen bakteppet for endringene i konsernet. Prosjektet skal se på alle sider ved Schibsteds organisasjonsstruktur. Schibsted-ledelsen vil at kjernevirksomheter som mediehus og digitale markedsplasser må kunne utnytte de massive musklene i det internasjonale konsernet i langt større grad. Slik skal Schibsted gjennom skalerbare løsninger øke innovasjonstempoet og dermed styrke konkurranseevnen. Dermed må også organisasjonskartet tegnes om og tilpassses et helt nytt landskap og ny verden.

- Vi konkurrerer med globale selskaper
- Vi har brukt de to siste årene til å bygge opp en sentral produkt- og teknologiorganisasjon som har klart å trekke til seg fremragende digitale produkteksperter og utviklere. Nå begynner vi å levere digitale verktøy av en kvalitet som gir Schibsted muligheten til å konkurrere med globale, digitale medieselskaper. Da må vi passe på at vi organiserer oss på den rette måten slik at vi kan utnytte fordelene som denne utviklingen gir oss, forteller Ryssdal.

- Derfor har jeg satt i gang et prosjekt som har som mandat å anbefale en ny organisasjonsstruktur for konsernet. Jeg er glad for at Tina Stiegler (38) har påtatt seg oppgaven med å lede dette viktige prosjektet. Hun har gjort en fremragende jobb for Schibsted Norge, og jeg er sikker på at hun vil lede dette arbeidet på en utmerket måte, sier konsernsjefen.

- Det kiler i magen
Stiegler, som i dag er direktør for finans og operasjonell virksomhet i Schibsted Norge, begynte som trainee i Schibsted i 2002, og har siden den gang hatt stillinger som organisasjonsdirektør i VG, i tillegg til ulike stillinger i Bergens Tidende, VG Multimedia og Schibsted.

- Det kiler i magen. Dette blir en spennende oppgave og utfordring, sier hun til Kampanje.

- Det er på tide med en grundig gjennomgang av hele Schibsted-organisasjonen - både i Norge og internasjonalt. Vi trenger en organisasjon som støtter opp om konsernets strategi og forretningsmål. Det er ikke blitt gjennomført et så stort organisasjonsprosjekt i Schibsted på mange år, sier Stiegler, som får en travel høst.

Foruten Stiegler, består prosjektgruppen av Pierre-Francois Marteau (49) i Schibsted Classified Media og Brandon Cohen (39) i Schibsted Products & Technology (SPT). Guppen skal presentere sine forslag for Schibsted-sjef Rolv Erik Ryssdal og konsernledelsen i løpet av fjerde kvartal. Konsernledergruppen vil fungere som styringsgruppe for prosjektet. Trond Riiber Knudsen, tidligere sjef for McKinsey Norge, vil bistå som ekstern rådgiver.

Avviser at kutt er målet
- Målet er at vi skal legge fram konklusjoner og noen tydelige modeller før jul. Når jeg sier at behovet før økt tempo er en av årsakene til at Schibsted skal omorganiseres, så må vi som skal jobbe med prosjektet også skynde oss. Hvor raskt modellene blir implementert er avhengig av konklusjonene. Jeg er overbevist om at vi vil finne en måte å organisere konsernet på som er bedre for oss nå som vi skal bringe Schibsted til neste nivå, sier Stiegler.

Spørsmålet som melder seg raskt er om omorganiseringen vil føre til kostnadskutt og nedbemanning, tre år etter den siste store runden med nedskjæringer i Schibsted Norge og Schibsted Sverige. Den gangen ble 500 millioner kroner kuttet i de norske og svenske mediehusene. Stiegler understreker at dette ikke er nok et kostnadsprogram i den lange rekken når Kampanje spør om det egentlige målet er å nedbemanne igjen.

- Nei, ikke i hele tatt. For meg som kommer fra Schibsted Norge er det deilig at det ikke er i fokus i hele tatt. Tvert om er det snakk om å rigge organisasjonen for å møte fremtiden enda bedre.Vi kommer ikke til å ha et fokus på kostnader, og vi skal se mer på organisasjonsstrukturer enn enkeltindivider. Men ser man bort fra dette prosjektet, så er det naturlig at de norske virksomhetene fortsetter med sine effektivitetsprosjekter, sier hun.

Les mer: Slakter kutt-vedtak i Schibsted

Les mer: - Et mørkt kapittel i Schibsteds historie

- Smart 14-åring kan utfordre oss
- Hva er det som er de viktigste driverne bak tanken om å omorganisere hele Schibsted-konsernet, er det den digitale transformasjonen og det teknologiske spranget, er det konkurransen fra internasjonale giganter som Google og Facebook, eller er det at Schibsted er blitt et vesentlig større mediekonsern i løpet av ti år?

- Det er alle disse endringene som er årsaken til at vi setter i gang dette prosjektet. Vi er i stadig større grad blitt et teknologiselskap, og det begynner snart å bli «old news». Vi har en helt annen internasjonal konkurranse enn tidligere. Det kan være alt fra de store, kjente selskapene til en smart 14-åring som finner på noe helt nytt og kult produkt på gutterommet som utfordrer Schibsted-selskapet Finn.no, eller som utfordrer alle etablerte, store medier. Dessuten blir det viktigere med tempo. Vi må kunne rulle ut tekniske nyvinninger og ha felles teknologi i bunn. Dette er noe vi må undersøke når prosjektet starter neste uke, presiserer Stiegler.

Tre enheter for hele Schibsted?
- Kan det være aktuelt med én internasjonal enhet for medier/publishing, én for rubrikk/classifieds og én for vekstsatsinger?

- Det er veldig tidlig å begynne å spekulere i mulige konklusjoner nå, men dette kan være en mulig modell. Hvis man ser på hvordan Schibsted er organisert i dag, så har vi ulike typer modeller. Vi har geografiske modeller, for eksempel jobber jeg i Schibsted Norge. Vi er også organisert etter organisert etter forretningsmodeller og vi er delvis funksjonsorganisert. Jeg tror nok de ulike modellene har vokst fram gradvis etter hver som vi har utviklet oss fra å være et aviskonsern til å bli et internasjonalt online-konsern.

Nå skal en rekke ansatte i Schibsted verden over intervjues.

- Vi skal gå bredt ut og vi skal snakke med veldig mange i Schibsted. Jeg har veldig stor tro på denne måten å samle informasjon på. Vi skal snakke med de som har viktige roller i dag, men vi har også som ambisjon å snakke med dem som har mye å bidra med lengre ned i organisasjonen: Det vil si flere unge, flere kvinner og folk fra teknologisiden. Hvis vi skal rigge fremtidens Schibsted, som skal lage produkter for fremtidens brukere, og hvis vi samtidig har lyst til å tiltrekke oss kule, unge mennesker som har vokst opp i den digitale verden, så må vi få inn mest mulig av den typen tanker. Så får vi se om vi får til det i praksis, sier Stiegler.

Hun fortsetter:

-  Hva er det som hindrer dem som jobber med teknologiutvikling i Barcelona og London til å jobbe mer effektivt? Hva skal til for at de får til en raskere produktutvikling? Slike spørsmål er vi opptatt av å finne svar og løsninger på.

Skal ikke bare lytte til unge, kule
- Er det bare de unge og kule som blir hørt og bare de som jobber kommersielt og teknologisk, eller vil du høre meningene til for eksempel eldre journalister?

- Ambisjonen er lytte til alle. Mitt inntrykk er at også journalister er opptatt av teknologi, som er blitt viktig i hele Schibsted. Min erfaring er at utfordringene de ansatte eller kanskje selskapene står overfor er blitt mer like de siste årene.  Alle er opptatt av produktutvikling og at vi kommer ut raskt med nye produkter.

- Skal dere snappe ideer fra de store gigantene?

- Det skjer mye spennende ut i verden. Å se på hvordan man organiserer seg andre steder vil være en del av prosjektet. Vi skal tegne et bilde av organisasjonen slik den er i dag og hva folk opplever av styrker og svakheter med dagens modell. Så skal vi selvfølge hente inspirasjon fra dem vi synes er dyktige og som lykkes på sine områder.

- Hvem blir du mest inspirert av de ulike medie- og teknologiselskapene i Norge og internasjonalt?

- Det er vanskelig å svare på. Schibsted er annerledes enN mange av disse selskapene. Det er ikke bare å kopiere modellen til Google. Jeg håper at jeg får noen aha-opplevelser i prosjektet.