Fredag behandler Kringkastingsrådet klagene mot pornosketsjen i «Trygdekontoret», og rådet har vedtatt kritikk av programmet der en kvinnelig og en mannlig pornoskuespiller inntar rollene som trimdronning Kari Jaquesson og Thomas Seltzer.

- Dette endte opp med å være platt, kvalmende og flaut, sier K-rådsmedlem Beate Bø Nilsen.

- Jeg tar totalt avstand fra at man bruker makt med seksuell trakassering av en person og bruker sketsjer til å straffe seksuelt og ydmyke seksuelt på en måte for å prøve å umyndiggjøre og nedverdige en person. Det er ganske sterkt og man skal stå i stormen for å tåle dette, fortsatte hun.

- NRK har brukt maktposisjonen som kringkaster til å latterliggjøre en motstander som ikke har muligheten til å forsvare seg, istemmer Finn Egil Holm.

Sketsjen skapte en opphetet debatt da den ble sendt, og Jaquesson var blant dem som reagerte sterkt og som oppfattet det som et forsøkt på hevn eller på å stilne henne, etter at hun hadde kritisert en lignende sketsj tidligere i år. Hun har fått støtte fra mange seere; Kringkastingsrådet har mottatt 660 reaksjoner på pornostuntet.

- Sjikanering av meningsmotstandere og kvinnediskriminering, hevder klagerne.

NRK tilbakeviser kritikken og sier at innslaget var ment som satire. Kari Jaquesson selv har varslet at hun ville politianmelde NRK og «Trygdekontoret» for brudd på sexkjøploven.

- Mannlig hersketeknikk
Daisy Elizabeth Sjursø i landsstyret i Kvinnefronten holdt en innledning på møtet. Hun mener NRK med innslaget har bidratt til å kneble kvinner i den offentlige samfunnsdebatten.

- Man skal være ganske kreative for å klare å forsvare NRKs tilsvar til Jaquesson i debatten om man ser på NRK-plakaten, som jeg går ut fra at dere kjenner til punkt og prikke, sier hun.

- Flere av klagerne skriver at de krever en offentlig unnskyldning. I stedet har reaksjonene, slik vi ser det, vært særdeles arrogante og preget av tradisjonelle mannlige hersketeknikker.

- Bråkjekt av NRK
Prosjektleder Eirik Sandberg Ingstad i NRK forteller at de tolket Jaquessons kritikk av programmets første pornosketsj som et friskt mediestunt, og at det var bakgrunnen da de bestilte en ny sketsj som skulle parodiere Jaquesson, og som inngikk i et program som skulle utforske om grensense for ytringsfrihet var i ferd med å snevres inn.

- Det var ikke ment som en parodi på Jaquessons meninger på pornografi, eller et forsøk på å kneble henne i en debatt, eller en hevn, sier han.

Han forteller at de ikke hadde forutsett reaksjonene som kom, men at han likevel er glad for diskusjonen som oppstod.

- Diskusjonen som fulgte programmet handlet om ytringsfrihet og krenkelse, men utvidet seg til også å være en større debatt om kvinners stemme i det offentlige rom, og den debatten er vi glade for å ha initiert.

Det fikk K-rådsmedlem Mette Gundersen til å reagere.

- Jeg har lyst til å si at dette ikke er en pornodebatt eller debatt om Trygdekontoret. For meg handler runde nummer to om noe helt annet, for meg handler dette om hvor mye NRK kan tillate seg å opptre overfor en debattant, i dette tilfelle en kvinne, som tar til motmæle mot et av NRKs programmer. Jeg synes det er bråkjekt av redaksjonen å ta på seg ansvaret for hvordan NRK opplever å få hets og trakassering når de uttaler seg offentlig, det er det kvinner selv som har initiert og ikke NRK, sa hun.

Mener NRK bommer
Gundersen fikk støtte av en rekke av rådets medlemmer, inkludert Frank Rossavik.

- Satire er nådeløst om man bommer. Det opplever jeg at Trygdekontoret har gjort her. De sier at de ikke hadde forutsett reaksjoner på sketsjen, og man kan si at rettferdigheten har skjedd fyllest. De har prøvd seg med satire, bommet, og fått den tilbake som en boomerang, sier Rossavik, som tror programmet allerede har fått sin straff av seerne, sier han.

Frank Rossavik mener man ikke kan kritisere Trygdekontoret for å møte Jaquessons kritikk med en ny pornosketsj.

- Man kan ikke kritisere et satireprogram for å svare på kritikk med satire. Det er deres uttrykksmåte, sa han.

- Det er også helt opplagt at Jaquesson hadde mulighet til å svare i NRKs flater, og det har hun også gjort. Hun er ingen utpreget svak person tross alt, men en profilert næringsdrivende innenfor sitt segment. Hun er ikke et typisk offer. Det som likevel gjør at jeg vipper mot kritikk, er måten Thomas Seltzer i ettertid har seksualisert sitt forsvar ved å vise til måten hun angivelig har spilt på seksualitet i sin karriere, det liker jeg dårlig. Det gjør at jeg vipper mot kritikk, selv om det er motvillig.

Eriksen beklager
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK fikk komme til ordet mot slutten av debatten.

- Det er ikke NRKs oppgave å skremme enkelte fra å opptre i offentligheten, men det var ikke intensjonen. Vi aksepterer at det er en diskusjon der man betviler (NRKs  intensjon, red. anm) eller har andre oppfatninger av det, men det mener jeg vi har beklaget ganske tydelig, sa han.

Frikjent første gang
Dette er ikke første gang Kringkastingsrådet behandler klager på pornosketsjer i «Trygdekontoret». I mars ble «Trygdekontoret» frikjent for en lignende sketsj fra  sesongpremieren.

Den gangen hadde bare kommet inn fire klager og ingen i rådet ville rette kritikk mot NRK.

- Vi har diskutert humor før og konkludert med at takhøyden bør være stor. Jeg oppfattet dette som en parodi og synes sketsjen var morsom, sa K-rådsmedlem Kjersti Thorbjørnsrud den gangen.