Det handlet ikke bare om NRK i dagens stortingsmelding fra NRK. Også TV 2 var en del av meldingen statsråd Thorild Widvey i dag la frem. TV 2-sjef Olav T. Sandnes sier han er fornøyd med at regjeringen er så tydelige på at de ønsker et kommersiell allmennkringkaster ved siden av NRK.

– Det kom tydelig frem at regjeringen anerkjenner betydningen av kommersiell allmennkringkasting og ønsker å legge til rett for det fremover, sier han.

Sandnes er imidlertid mer bekymret for det tidsløpet Widvey nå legger opp til med tanke på å forhandle frem en ny avtale med regjeringen om TV 2s allmennkringkasteroppdrag.  Den gamle TV 2-avtalen gikk egentlig ut i 2015, men ble forlenget med ett år.

- Statsråden skyver på noen av de viktige spørsmålene knyttet til avtaleutlysning og til utvalgsarbeidet. Vi er grunnleggende bekymret for at utvalgets arbeid vil ta veldig lang tid, sier administrerende direktør og sjefredaktør i TV 2, Olav T. Sandnes til Kampanje.

- Hvorfor er det bekymringsfullt?

- Vår avtale løper ut i 2016 og vi ønsker naturlig nok å få forutsigbare og tydelig rammebetingelser for allmennkringkasteroppdraget. Men utgangspunktet er godt fordi vi har både en regjering som ønsker en kommersiell allmennkringkaster og vi har aktører som meget gjerne påtar seg dette samfunnsoppdraget og som ønsker å videreføre allmennkringkasterprofilen og da er det også naturlig at man ønsker en tydelig vei videre for hvordan løse denne oppgaven, sier TV 2-sjefen.

Sandnes mener det legges opp til en «tydeligere vei for NRK» enn for den kommersielle allmennkringkasteren.

- Svaret på spørsmålet om hvordan finansiere den kommersielle allmennkringkasteren gjenstår, sier han.

- Kriteriene om å være i Bergen og levere nyheter skremmer ikke?

- TV 2 har et ønske om å være i Bergen og drive med nyheter. Det ligger til grunn for hele TV 2s profil, sier han.

- Hva tenker du om at Widvey åpner for konkurranse om TV 2-avtalen?

- På lik linje med alle utlysninger TV 2 har deltatt i, er vi også denne gangen forberedt på å konkurrere med andre om allmennkringkasteroppdraget, sier han.

- Tror du det vil være andre aktører som vil konkurrere om oppdraget?  

- Det vil jeg ikke spekulere i, men det avhenger av hvordan de utformer ak-oppdraget, sier han.

- Også fikk TV 2 en liten gavepakke i form av at forbudet mot å selge reklame til reseptfrie medisiner blir borte?

- Det var ikke en gavepakke til TV 2, men en justering av et særnorsk reklamereglement som vil gavne alle aktører i det kommersielle, norske tv-markedet, sier Olav T. Sandnes.