På slaget 09.00 i dag ringte klokken for Schibsted på Oslo børs. Mediekonsernets b-aksje ble notert på børsen og handelen startet da konsernsjef Rolv Erik Ryssdal og styreleder Ole Jacob Sunde med stor entusiasme og brede smil ringte børsdagen inn med børsbjella. Åpningskursen var på 250 kroner og aksjen omsettes for rundt 246 kroner nå. Planen bak børsnoteringen av b-aksjen er å hente inn mer kapital til nye oppkjøp og investeringer. Sunde sier dette når Kampanje spør om nye, store oppkjøp er på trappene kort tid etter at de bladde opp 1,5 milliarder for det svenske rubrikkselskapet Hemnet.

- Vi må alltid være beredt, det skjer mye i de europeiske markedene nå. Noteringen av b-aksjen vil gi oss muligheten til å delta i markedene med de riktige selskapene til riktig tidspunkt. Det eneste konkrete som er kjent av oppkjøp er Hemnet i Sverige, som riktig nok skal godkjennes av konkurransemyndighetene i Sverige. Det er jo snakk om ganske mye penger, så får vi se hva som skjer senere, sier Sunde til Kampanje.

Les også: Ryssdal med nytt milliardkjøp

- Gir oss finansielle muskler
Ved å trykke opp b-aksjer kan mediekonsernet vokse ytterligere uten å vanne ut eierkontrollen til den største eieren, Stiftelsen Tinius. A-aksjer gir full stemmerett mens  b-aksjer gir en tiendedel av stemmevekten.

- B-aksjen er et viktig instrument for Schibsted. Den gir oss finansielle muskler som kan være tilstrekkelige til oppkjøp framover. Inntil nå har vi brukt vår gode, interne kontantstrøm og vi har definert det som er vår kjernevirksomhet og så har vi solgt unna det som lå utenfor. Men du kommer til et punkt der du trenger mer enn det du klarer å frigjøre av interne midler. Vi har også i stor grad satset på partnerskap, men å ha finansiell fleksibilitet er helt nødvendig for et vekstselskap som deltar i en global konkurranse, sier Sunde.  

- Er det nede i Europa og ellers i verden de store oppkjøpene vil komme?

- Vi ønsker å ekspandere i de markedene vi allerede er tilstede i og det er i Europa vi har vår hovedtyngde, men vi utelukker ikke at det kan skje i andre markeder også, som for eksempel Sør-Amerika og Asia.

- Flere kriterier for oppkjøp
- Hva er avgjørende for at Schibsted velger å kjøpe seg inn i markeder?

- Det er en rekke kritterer vi vurderer når vi ser på hvert enkelt marked. Det handler ikke bare om størrelse og størrelse kan jo vurderes på flere måter, som innbyggertall, penetrasjon av internett, hvor mye tid bruker landets innbyggere på internett, hva er brutto nasjonalprodukt per innbygger, hvor store er annonsemarkedene i landet og hvordan vil de utvikle seg. Ja, summen av alt dette er avgjørende. Et marked som er velutviklet vil være mer interessant for oss enn land som kanskje har mye større innbyggertall. For eksempel er Frankrike et mye større marked enn Brasil. Men Brasil har en veksttakt som gjør det til et interessant marked for oss, sier Sunde.     

Globale rubrikkallianser
I 2013 gikk Schibsted sammen med Telenor og den regionale aktøren Singapore Press Holdings for å etablere en felles satsing på digitale rubrikkannonser. Målet er å vokse seg stor på nettbaserte rubrikktjenester i Asia og Sør-Amerika. Telenor bladde opp 145 millioner euro for å komme inn på eiersiden i de to selskapene som skal drive frem satsingen. I fjor høst inngikk Schibsted samarbeid med rubrikkrivalen Naspers, som sammen med Schibsted, Telenor og Singapore Press Holdings satser tungt på digitale rubrikkannonser i fire viktige markeder – Brasil, Indonesia, Thailand og Bangladesh. Styreleder Ole Jacob Sunde synes det er vanskelig å peke ut det mest spennende og attraktive markedet for Schibsted framover.

Les også: Schibsted slår seg sammen med konkurrent

Les også: Ryssdal: - Mener vi er gode på journalistikk

- Jeg tror vi vil se god vekst i alle markeder Schibsted er inne i, så jeg tror ikke jeg vil trekke fram et enkelt marked. Det er mange faktorer som avgjør hva som er et interessant marked for Schibsted. Konkurranseintensitet, altså hvor mange aktører som konkurrerer i markedet, er noe vi ser på. Konkurrentene finnes over alt, men der må vi vurderere hvert enkelt marked hver for seg hele tiden.

- Hvem mener du er de viktigste konkurrentene for Schibsted i det internasjonale rubrikkmarkedet?

- Konkurrentene er store, globale spillere, som Ebay. Så har du regionale aktører og lokale «start ups», som det finnes mange av. India er et godt eksempel på et marked med slike aktører. Om vi går inn der vil tiden vise, svarer Sunde.

Les også: - Lenge siden Schibsted var et medieselskap

Kan investere i medier utenfor Skandinavia
Schibsteds børsverdi har ligget på rundt 50 milliarder kroner de siste månedene. Mediekonsernets globale rubrikksatsinger har sendt kursen oppover som en rakett. Selv om Schibsteds mediehus i Norge og Sverige ennå har større omsetning enn rubrikkvirksomhetene, er rubrikk langt mer lønnsomt enn medier.

- Er det kun rubrikk på nett som er interessant for Schibsted framover?

- Nei, for Schibsted handler det ikke bare om rubrikk. Vi har også et stort forretningområde som heter tilvekstmedier og det er absolutt spennende. Det ligger i grenselandet mellom det vi kaller «online rubrikk» og publishing og så er det selvsagt slik at publishing, altså mediehusene, fortsatt et interessant marked for oss.

- Men er det interessant for Schibsted å satse på mediehus og medier utenfor Skandinavia?

- Foreløpig har vi et fokus på de skandinaviske landene, men vi ser på mediehusene her som et interessant laboratorium for publishing, på samme måte som vår virksomhet innen tilvekstmedier i Skandinavia er et laboratorium for ytterligere satsing i det markedet. Jeg vil derfor ikke utelukke at vi innen publishing vil gjøre noe utenfor Norge og Sverige også.

- Utenfor Europa også?

- Det er det for tidlig å kommentere.

- Hva vil du si til dem som mener du og Schibsted-ledelsen kun bryr seg om rubrikksatsingene?

- Det er definitivt feil. Publishing er en viktig divisjon i Schibsted og har alltid vært det. Det er der vi har våre røtter. Vi ser også at det er en stor vekselvirkning mellom våre divisjoner, som online, publishing og tilvekstmedier. Da tenker jeg på viktige områder som for eksempel kompetanse. Det er lettere å tiltrekke seg dyktige talenter, som for eksempel innen teknologi, fordi vi har en mangfoldig organisasjon med et vidt spekter av muligheter. Vi ser det innen vår satsing på bearbeidelse av datafangst, vi ser det på deling av kostnader i konsernet, vi gjør store investeringer innen data og teknologi og vi ville aldri gjort det  uten å kunne dele kostnadene, påpeker Sunde.

Åpen for nye mediepartnere
Schibsted har siden mediekonsernet gikk på børs i 1992 vært inne på eiersiden i medieselskaper sammen med konkurrerende mediekonsern, som for eksempel A-pressen og Egmont i TV 2, og Bonnier i svenske TV4. Eierskapet i TV 2 tok slutt i 2006 da Egmont og A-pressen allierte seg og kuppet TV 2-makten ved å presse Schibsted ut. Bare to uker senere solgte Schibsted seg ut av TV4 og mislyktes dermed med å vinne kontrollen over de to store kommersielle tv-kanalene. Til gjengjeld satt mediekonsernet igjen med noen milliarder i gevinst. Senere har Schibsted inngått allianser med norske Telenor og Naspers i det globale rubrikkmarkedet. Styreleder Ole Jacob Sunde er åpen for nye partnere.

- Ja, det kan vi ikke utelukke. Partnerskap kan være viktig, både for å få tilført kompetanse og dele risiko, og for å få tilgang til markeder. Det er mange ulike grunner til at man velger å inngå partnerskap. Det vi har erfart opp gjennom årene er at det krever en egen kompetanse for å inngå partnerskap og for å få dem til å fungere. Det er noe vi har jobbet mye med. Vi har partnerskap som fungerer bra og vi har partnerskap som har vært vanskelig å få til. Det krever at man har like mål og at man jobber mot samme mål. Det er ikke alltid tilfelle når man har et partnerskap, sier Sunde.

Uaktuelt å samarbeide med Facebook og Google
I vår har det vært en intens debatt om hvordan norske medieselskap skal samarbeide med de internajonale gigantene Google og Facebook. Schibsted investerer store summer i egen teknologi og ansatte og styreleder Ole Jacob Sunde fastslår at det er uaktuelt for Schibsted å inngå et tett partnerskap med Google og Facebook nå. Men han holder døren litt på gløtt.

- Ingenting er utenkelig for oss. Vi vil se på et slikt partnerskap på samme måte som vi ellers vurderer samarbeid med andre selskaper. Men for tiden er ikke partnerskap med disse to selskapene veldig sannsynlig.

- Hvorfor ikke?

- Fordi vi har større forretningsmessig nytte av å stå alene og være uavhengig.

- Er du skeptisk til at Schibsted og andre mediehus skal få for tette bånd til selskaper som Facebook og Google?

- Jeg ser jo at faren ved det, noe som er blitt nevnt av flere kritikere den siste tiden. Men hver aktør må vurdere et slikt samarbeid ut fra sine egne forutsetninger, slik vi i Schibsted også gjør. Per i dag ser jeg at vi har størst forretningsmessig nytte av å stå alene, men hva som skjer på sikt gjenstår å se.

- Er det mer sannsynlig at dere vil samarbeid mer med Telenor?

- Samarbeidet med Telenor har fungert utmerket, så hva det kan videreutvikle seg til er det for tidlig å si noe om. Jeg utelukker ikke at det kan komme mer. Telenor er en stor, global aktør, sier Schibsteds styreleder.

Les mer: IT-giganter splitter Medie-Norge

På vei ut av 20 Minutter?
I mai har Schibsted demonstrert at papirtunge mediehus ikke er det mediekonsernet vil prioritere aller mest framover. I Sverige blir Schibsted-eide Svenska Dagbladet en del av et nytt  mediekonsern som det norske mediekonsernet skal eie 30 prosent av. I forrige uke kunne Schibsted fortelle at de er på vei ut av den franske gratisavisen 20 Minutes. Nå gjenstår kun 20 Minutos i Spania. Når Kampanje spør om Schibsted er i ferd med å avvikle alt eierskap i 20 Minutter på kontinentet, svarer Schibsteds styreleder slik:

- Foreløpig kan jeg bare uttale meg om det vi har valgt å gjøre i Frankrike. Vi ser at det er en fordel å være tilsluttet en lokal aktør fordi man da kan få ut synergier, mens det er vanskelig når man er alene. Vi har derfor ment at det er industrielt riktigere at Svenska Dagbladet i Sverige og 20 Minutter i Frankrike er tilsluttet aktører som har større virksomhet i markedene enn det vi har. Derfor har vi gjort det vi har gjort i Frankrike og Sverige.

- Så hva Schibsted vil gjøre med sitt eierskap i 20 Minutos i Spania er et åpent spørsmål?

- Ja, inntil videre er det det, svarer Schibsteds styreleder, Ole Jacob Sunde.

Les mer: Schibsted selger 20 Minutter i Frankrike