Det har vært store forventninger til stortingsmeldingen om NRK og allmennkringkastingen i Norge, men det er tydelig at kulturminister Thorhild Widvey ikke har gått inn i de mest kompliserte spørsmålene knytta til NRKs virksomhet. Det var med andre ord lite sprengstoff i den lenge varslede NRK-meldingen som hadde fått tittelen «Åpen og opplyst».

Åtte år etter at den rødgrønne regjeringen ønsket å styrke allmennkringkastingen, er overskriften i dag «forlengelse». Det er derfor vanskelig å få øye på hva den blåblå regjeringen ønsker med sin mediepolitikk i dag utover det litt ulne begrepet «mediemangfold» og det på en tid der det aldri har vært flere medier å velge mellom. 

Dette er en melding som også en rødgrønn regjering kunne lagt frem uten å blunke.

Meldingen har hatt som mål å trygge tilbudet til publikum, vurdere nye finansieringsløsninger og se på hvordan NRKs tilbud påvirker konkurransen i mediemarkedet.  

Slik vi ser det har Widvey kun innfridd på det første. De to andre målene løses ved å bestille nye rapporter og nye utredninger. Widvey setter sammen en ekspertgruppe som skal se på de praktiske konsekvensene av å innføre andre former for finansiering enn lisens (husstandsavgift og skatteseddelen) og et nytt Mediemangfoldsutvalg som skal se på konkurransen i mediemarkedet. Det er vel og bra selv om dagens melding dermed utsetter de vanskelige spørsmålene.

Den vanskeligste nøtta å knekke er lisensen. Svaret her er å frede lisensen som finansieringsform ut 2017 med den begrunnelse at det er «en god ordning». Det mener vi statsråden gjør klokt i. If it aint broke, don’t fix it. Fortsatt har over 90 prosent av norske husstander et tv-apparat som er knyttet opp til lisensordningen og lisensen koster oss ikke ukentlig mer enn litt over en dobbel latte på kaffebar.

Det er dermed lite Frp-politikk i regjeringens nye allmennkringkastermelding. Frp har programfestet at lisensen skal avvikles og NRK privatiseres. Partiet er milevis unna å få med seg et politisk flertall på dette og har dermed tapt den mediepolitiske kampen om dette internt i regjeringen og i meldingen.

Også de sterkeste kritikerne av NRK må være misfornøyde i dag. Mediebedriftenes landsforening og Schibsted har gått hardt i bresjen for at NRKs tilstedeværelse på nett og mobil må begrenses og at NRK er en stor trussel mot lokal- og regionavisenes eksistensgrunnlag. Fra Schibsted-hold har man ment at NRK burde slutte å gi ut en nettavis.

En som har større grunn til å være fornøyd er kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK. NRK-sjefen har all grunn til å være fornøyd både med utsettelsen av lisensspørsmålet og det faktum at det ikke legges opp til noen begrensning av NRKs virksomhet på nye plattformer som nett og mobil. Dermed kan Eriksen ufortrødent fortsette med å publisere saker med tekst, lyd og bilde på nett. NRK kan også utvikle nye tjenester så lenge de er redaksjonelt begrunnet og ikke rene nyttebaserte tjenester som det private mediemarkedet kan tilby. Debatten om værtjenesten og trafikkmaskinen Yr.no er lagt død.

Til og med salget av sponsorplakater kan Thor Gjermund Eriksen fortsette med på sport og kultur. Nyttårskonserten fra Wien, VG-lista Topp 20 og kvinnefotballen er dermed sikret.

At kulturminister Thorhild Widvey krever at NRK øker prosentandelen på både norsk musikk og eksterne programkjøp til 40 prosent kan NRK-sjefen leve godt med. Men en økning av de eksterne programkjøpene bør få konsekvenser for bemanningen i NRK (det legges opp til en firedobling av kravene på dette området).

Også TV 2 har fått en liten gavepakke i dag. Selv om Widvey vil gi TV 2 konkurranse om den nye tv-avtalen og skyver på avtaleutlysningen,  kan den bergensbaserte kanalen dersom Stortinget sier ja begynne å selge reklame for reseptfrie produkter (åpnes det også for spill og bettingtjenester?).

Det er også verdt å merke seg at Widvey utvider allmennkringkastingsbegrepet fra å være et politisk virkemiddel for å styrke norsk språk, kultur og demokrati til også å styrke mediemangfoldet. I dag fikk vi dermed en nye bredere definisjon av allmennkringkasting.

Fremover skal NRK på egen fri vilje fungere som et verktøy som stimulerer den kommersielle delen av mediebransjen gjennom samarbeid, tilgjengeliggjøring av arkivmateriale, økt nettrafikk og en mer restriktiv sitatpraksis knyttet til konkurrerende mediers betalingssaker.

Men alt i alt er det en mager trøst for den delen av medieindustrien som nærmest har ønsket at NRK skal legge ned hele nettavisen sin og for regjeringspartiet Frp som har ønsket å avvikle lisensen.  

NRK-sjefen kan puste lettet ut i hvert fall frem til 2017 når lisensspørsmålet igjen dukker opp.