Den svenske mediegiganten Bonnier har en markedsandel på under ti prosent av opplaget i det norske ukepresse- og magasinmarkedet. Driften er fordelt på de to selskapene Bonnier Media og Bonnier Publications International.

Bonnier Publications International er en nordisk utgivervirksomhet hvor det i regnskapet inngår omsetningstall fra flere land, primært de nordiske, mens Bonnier Medias omsetning kun gjelder Norge. Disse to aktørene har en samlet omsetning i Norge på knapt 400 millioner kroner.

Tallene for Bonnier Publications International viser et fall i omsetning fra 1,34 milliarder norske kroner i 2013 til 1,27 milliarder kroner i 2014. Resultat før skatt endte på 54,2 millioner kroner, noe som er en nedgang på rundt 37,6 millioner kroner eller hele 41 prosent fra 2013. Disse tallene inneholder også tall fra selskaper utenfor Norge.

- Resultatet for 2014 er svakere enn for året før, og endringen skyldes primært to ting: Betydelige omstillingskostnader i forbindelse med nedleggelse av printprodukter og – ikke minst – synkende inntekter for papirmedier generelt, sier administrerende direktør Trond Juliussen i Bonnier til Kampanje.

I fjor la Bonnier ned magasinet FHM, som rettet seg mot menn., men utgir i dag magasiner som Tara, Costume, Bo Bedre og BoligPluss og har rundt 110 ansatte.

- Ikke fornøyd med resultatet
Juliussen sier til Kampanje at selv om resultatet er dårligere, er det også lyspunkter i tallene.

- Vi er ikke fornøyd med resultat, men samtidig er det lyspunkter ved flere av merkevarene og segmentene våre. Vi tar markedsandeler på viktige printområder og vokser kraftig digitalt, sier han.

- Hva gjør dere for å møte utviklingen med et stadig mer utfordrende marked for papirprodukter?

- Vi foretar fortløpende tilpasninger av printproduktene våre med tanke på for eksempel frekvens og tilleggsprodukter, samt strategiske markedstiltak innenfor både løssalg og abonnement. I tillegg har vi fokus på å optimalisere driften gjennom tettere samarbeid mellom avdelingene, samt et naturlig fokus på kostandene, sier Juliussen til Kampanje.

Jakter digitalinnntekter
For selskapet Bonnier Media, gikk omsetningen noe opp fra 2013 til 2014. I 2013 var omsetningen på 126,1 millioner kroner, mens 2014-omsetningen endte på 135 millioner kroner. Her endte årsresultatet i 2014 på 11,9 millioner kroner, mot 10,4 millioner kroner i 2013.

For å møte fremtidens utfordringer, har Bonnier utformet en strategi som er både sentral og lokal, og som strekker se helt frem til 2020, kan Juliussen fortelle.

- Flere tiltak er på plass, og det jobbes fortsatt kontinuerlig for å realisere ytterligere synergier. Endringsprosesser er ikke lenger noe som har en start og en slutt, men noe som vil være vedvarende og kjennetegne bransjen vår i fremtiden, sier Juliussen

Nå jobbes det med å sikre fremtidige digitale inntektsstrømmer og ivaretar mest mulig av den tradisjonelle, printbaserte delen av driften.

- Målene våre er selvfølgelig å sikre vår langsiktige konkurranseevne gjennom nye inntekter, primært digitale, samtidig som vi ivaretar og hegner om den delen av printbusinessen som fortsatt går godt. Det vil først og fremst handle om å inngå nye partnerskap og finne nye samarbeidsformer, både internt og eksternt, samt å investere i teknologi rettet mot innovative tjenester og løsninger som oppfyller forbrukernes og annonsørenes fremtidige behov, sier Juliussen.

Her ser du alle tallene til de to Bonnier-selskapene som opererer i Norge for 2014.

Bonnier Publ. Int.
2014 2013 Endring i prosent
Omsetning 1,273 112 268 1,336 322 249  -4,7
Driftsresultat 51 028 154 85 288 572  -40,2
Årsresultat før skatt 54 220 081 91 851 441  -41

 

Bonnier Media 2014 2013 Endring i prosent
Omsetning 134 965 796 126 147 363 + 7
Driftsresultat 11 812 768 10 487 388 + 12,6
Årsresultat før skatt 11 935 024 10 381 265 + 15