NRK sier takk og farvel til Den norske turistforening (DNT) og trekker seg ut av samarbeidet om nettsatsingen UT.no etter sju år.

Avviser politisk kobling
Det skjer samtidig med at regjeringen går gjennom NRKs virksomhet og finansiering og har en NRK-melding på trappene. I tillegg presser de kommersielle konkurrentene på for at NRKs handlingsrom skal begrenses. På spørsmål fra Kampanje om NRK gir opp samarbeidet for å blidgjøre kommersielle konkurrenter og kulturministeren, svarer kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen slik:

- Overhodet ikke. Men jeg skjønner spørsmålet fordi jeg fikk det samme spørsmålet da vi gikk ut av trafikkportalen også. Pooenget er at dette er blitt en løsning etter en dialog med Turistforeningen. De har ønsket å trekke inn andre samarbeidspartnere og da ville dette blitt mer ressurskrevende for NRK. For oss er det riktig å forlate UT nå, sier Eriksen.

- Ikke direkte sammenheng med kutt
- Har dette en sammenheng med at NRK kutter kostnader og strammer inn livreima?

- Delvis ja, men det er ikke en direkte sammenheng mellom omstillingen og denne beslutningen. Vi er opptatt av at vi bruker vår utviklingsressurser på skal styrke vårt allmennkringkastertilbud. Helt uavhengig av regjeringens kommende stortingsmelding om NRK, mener jeg det er riktig og viktig å bruke ressursene på det som gir publikum et best mulig tilbud. Det er årsaken til at vi har tatt denne avgjørelsen, sier Eriksen, som forteller at han er fornøyd med og stolt over samarbeidet med Turistforeningen.

- Det er flott at UT.no inspirerer nordmenn til å være ute i frisk luft. Det er blitt enn god nettjeneste, sier kringkastingssjefen.

Satser for fullt på Yr.no
- Er det fortsatt uaktuelt å forlate Yr.no?

- Jeg mener Yr.no er innenfor vårt allmennkringkasteroppdrag. Værtjenester er noe NRK alltid har drevet med og sammen med Meterologisk Institutt gir vi befolkningen informasjon av stor samfunnsverdi.

TV 2, VG og Amedia var blant de kommersielle konkurrentene som sterkt mislikte NRKs satsing på trafikkportalen Dit.no, en satsing statskanalen trakk seg ut av.

- Det har vist seg at det ikke er så lett for kommersielle mediehus å drive med lignende netttjenester, konstaterer Eriksen i dag.

DNT varsler at de nå vil søke nye samarbeidspartnere for videre drift av tjenesten.

-DNT ønsker å videreføre UT.no som hele landets friluftslivsportal, og vil også gå i dialog med andre friluftslivsaktører for å skape en enda bedre løsning for brukerne, sier Nils Øveraas, generalsekretær i Den norske turistforeningen, til NRK.no.