Kulturminister Thorhid Widvey gjør som varslet, og innfører ifølge VG nullmoms for alle nyheter, uavhengig av om de står på papir eller på nett.

- Vi går nå til EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA med et forslag om nullsats på moms på all brukerbetaling av nyheter og aktualitetsstoff, uavhengig av hvor de publiseres, sier Widvey til VG.

Momsfritaket gjør at staten taper momsinntekter tilsvarende 1,5 milliarder kroner i året.

- Mediene står midt oppe i tøff konkurranse fra utlandet, og regjeringen ønsker å hjelpe dem i denne omstillingen. De mediebedriftene som var tidlig ute, har klart omstillingen fra papir til digital nyhetsformidling bra. Nå legger vi til rette for at null moms blir hovedregelen for all nyhetsformidling, uavhengig av hvordan nyhetene publiseres – på nett, TV eller radio, sier kulturministeren til VG.

Nyheten blir presentert av kulturministeren på åpningen av Nordiske Mediedager i Bergen i dag. Der skal hun også fortelle at hun vil sende en opphevelse av medieeierskapsloven ut på høring, skriver Dagens Næringsliv.