Kulturminister Thorhild Widvey tviholdt lenge på regjeringens plan om å innføre plattformnøytral lavmoms for papir- og nettaviser, men snudde i fjor høst etter kraftig press fra opposisjonen og mediebransjen. Under Nordiske Mediedager i Bergen i forrige uke lovet kulturministeren at norske mediehus skal få fullt momsfritak for sine nettaviser. Men igjen ble det hevdet at det ikke var sikkert at Eftas overvåkingsorgan Esa vil godkjenne en slik ordning.

Men nå kommer nye signaler. Under et møte med tyske aviseiere i Brussel forrige onsdag, uttrykte EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker for første gang klar støtte for en teknologinøytral moms for aviser. Det skriver Klassekampen.

- EU-kommisjonen vil foreslå å kutte medlemslandenes momsbeskatning av nettaviser, sa Juncker ifølge Reuters til bransjeforeningen for avisutgivere i Tyskland, BDZV.

EU-presidentens holdning vil gjøre det enda vanskeligere for Esa å si nei til nullmoms for norske medier, tror Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

- At EU-kommisjonens president var så tydelig, var litt overraskende og svært positivt, sier Bjørn Wisted, som er fagsjef for næringspolitikk i MBL, til Klassekampen.

Ifølge EU-president Jean-Claude Juncker vil EU-kommisjonen legge fram sitt forslag om en teknologinøytral moms for medier i løpet av første halvår 2016, slik at det tidligst kan tre i kraft i EUs 28 medlemsland innen 2017.