Rett før påske klaget Rema 1000 inn NRK-programmet «Brennpunkt» for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Det bekrefter medienes eget klageorgan overfor Nettavisen i ettermiddag.

Bakgrunnen for klagen er kryssklipping i dokumentaren «Matvarekrigen». Under Rema 1000-sjef Ole Robert Reitans tale var verken statsråd Sylvi Listhaug eller Orkla-sjef Peter Ruzicka til stede. NRK kryssklipper slik at vi ser de to fra salen, selv om de ikke satt der.

- Klagen dreier seg om et «lyttebilde» i dokumentaren hvor statsråd  og Orkla-sjefen ble klippet inn under talen til Rema-sjef Ole Robert Reitan - uten at de var til stede, sier sekretær for PFU, Kjell Nyhuus, til Nettavisen.

Her kan du se dokumentaren

Ifølge Nyhuus, har Rema klaget inn Brennpunkt på Vær Varsom-plakatens punkter 4.10, 4.11 og 4.12.

4.10. Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.

4.11. Vern om det journalistiske fotografiets troverdighet. Bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper et falskt inntrykk. Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig fremgår at det dreier seg om en montasje.

4.12. For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling.

NRK poengterer i ettermiddag at de allerede har beklaget bildebruken overfor Rema 1000.

- Jeg har verken sett eller motatt klagen, men vi beklaget bildebruken så raskt som mulig etter at programmet ble sendt, sier programredaktør i NRKs dokumentar- og samfunnsavdeling, Lars Kristiansen.

Han forteller at NRK var forberedt på at Rema 1000 ville sende en klage til PFU.

- Klagen kommer ikke som et lynnedslag. Rema 1000 var ganske tydelige i sine kommentarer til bildebruken. Slik sett er det ikke overraskende.

Kristiansen forteller til Kampanje at det er blitt stadig mer krevende å lage kritisk dokumentarjournalistikk om store og ressurssterke aktører i det norske samfunnet.

- Rent generelt, uten å koble det direkte til denne klagen fra Rema 1000, kan man si at innsatsen som rettes mot undersøkende journalistikk fra store, velorganiserte aktører har vært økende de siste ti årene. Det er viktig for meg å si at dette er en av flere utfordringer den undersøkende journalistikken står overfor. Det også viktig å bemerke at offentlige etater er minst like aktive her som aktørene i næringslivet, sier Kristiansen.