Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen ber om 70 kroner mer i lisensbrevet til kulturminister Thorhild Widvey. Det kommer frem på NRKs egne nettsider.

Dersom Eriksen skulle få ønsket sitt oppfylt, vil kringkastingsavgiften stige fra 2756,16 kroner i 2015 til 2831,76 kroner i 2016, inkludert åtte prosent merverdiavgift.

En slik lisensvekst vil tilsvare nærmere 141,5 millioner kroner mer i kassen til NRK i 2016, dersom anslaget om 2.021.000 lisenser i 2016 slår til.

Les også Kampanjes intervju med Eriksen: - Blir vanskelig uten lisensvekst

Eriksen sier til NRK at mediehuset de siste to årene har gjennomført en betydelig effektivisering og nedbemanning og mener en lisenvsekst på 70 kroner vil dekke pris- og lønnsvekst.

- Ved utgangen av inneværende år er lønnskostnadene lavere enn de var for to år siden til tross for en generell lønnsvekst på mer enn sju år. Antall årsverk vil innen utgangen av 2015 være redusert med 300, sier Eriksen til NRK.

NRK må redusere kostnadene med mer enn 250 millioner kroner i 2015, og legger også opp til et ytterligere kutt på 50 millioner kroner i 2016.

I fjor ba Eriksen om en lisensvekst på 73 kroner i 2015, men ble stående uten ett rødt øre da regjeringen la frem sitt statsbudsjett. Etter forhandlinger med støttepartiene KrF og Venstre ble det til slutt likevel en økning på 25 kroner.

En sentral del av diskusjonen om NRK-lisensen har handlet om NRKs inntektsvekst sammenlignet med private mediebedrifter. Nominelt har kringkastingsavgiften økt med 636 kroner fra 2006 til 2014, ifølge tall regjeringen har samlet inn. I samme periode skal den prosentvise veksten vært nesten dobbelt så høy som den generelle prisstigningen. I tillegg har det blitt om lag 200.000 fleire lisensbetalere siden 2006.

Spørsmålet har derfor vært om Thor Gjermund Eriksen tør å be om mer, sett i lys av den kommende NRK-meldingen, som presenteres i mai.