I dag behandler Pressens Faglige Utvalg (PFU) en klage på Dagens Næringsliv. Klagen omhandler et åtte siders intervju 17. januar i år med blogger Caroline Berg Eriksen, kjent som «Fotballfrue». Tittelen på forsiden var «Elsket og hatet».

«Hun er blitt forfulgt og plaget av nettroll før. Men sterkere mediestorm enn den siste uken har ikke Norges største blogger, fotballfruen Caroline Berg Eriksen, opplevd», het det i artikkelen som ble skrevet av journalist Jonas Forsang.

Her kan du lese hele klagesaken mot DN

- Ukjent med Rønningens rolle
To lesere klaget Dagens Næringsliv inn for PFU fordi de mener det er problematiske koblinger mellom Forsang og Caroline Berg Eriksens management. Det handler blant annet om DN-journalistens vennskap med Eriksens PR-rådgiver, Magnus Rønningen. Bloggerens manager Peter Peters og hans kjæreste Camilla Pihl, hevder klagerne er bekjente av Forsang og hans kjæreste Vanessa Rudjord.

DN avviser kategorisk at avisen har begått et presseetisk overtramp. Avisen mener det ikke er tette bånd mellom journalisten og managementet. Om vennskapet mellom Forsang og PR-rådgiver Magnus Rønningen, sier DN dette i sitt tilsvar:

«Slik DN ser det, kunne det med fordel vært nevnt i artikkelen at Magnus Rønningen var involvert, siden Rønningen og Forsang er gamle bekjente. Likevel vil avisen presisere at journalisten opplevde at Rønningen hadde en begrenset rolle som formidler av kontaktinformasjon: DNs reporter var ikke kjent med at Rønningen jobbet for Peters da han tok kontakt. Journalisten diskuterte ikke tema, avgrensing, betingelser eller avtaler med Rønningen. Han fikk et telefonnummer. Rønningen var ikke med på intervjuet. Rønningen hadde ikke noen kjent rolle i sitatsjekk slik DN ofte opplever ellers med informasjonssjefer og informasjonsrådgivere som bistår sine klienter i kontakt med avisen. DN er fortsatt ikke kjent med om Rønningen hjalp Berg Eriksen før intervjuet.»

Tror på DNs versjon
Sekretariatet i PFU velger å tro på Dagens Næringsliv og konkluderer med at avisen ikke har brutt Vær Varsom-plakatens presseetiske regler.

- Til tross for Forsangs dokumenterte vennskap med Rønningen, legger utvalget til grunn for sin vurdering DNs egen beskrivelse av hvordan intervjuet kom i stand og hvordan det ble gjennomført. Ut fra dette, mener utvalget at Forsang i møte med Berg Eriksen ikke har brutt kravene i Vær Varsom-plakatens punkt 2.2, hva gjelder integritet og uavhengighet. Med hensyn til Vær Varsom-plakatens punkt 2.3, har utvalget tidligere uttalt at mediene bør vise åpenhet om forhold som kan påvirke redaksjonelle medarbeideres habilitet, heter det i innstillingen.

- Satt med en vond smak i munnen
Allmennhetens representant Henrik Syse tok ordet først og ga sin støtte til sekretariatets innstilling.

- Forholdet mellom journalisten og Magnus S. Rønningen synes å være av en art som må aksepteres.

PFU-medlem Liv Ekeberg er kritisk til intervjuet og koblingene mellom journalisten og PR-rådgiveren.

- Jeg satt igjen med en vond smak i munnen. DN argumenterer godt, men hva er det avisen snakker om i sitt intervju? De snakker om Peter Peters. De snakker ikke om Magnus Rønningen. Han er en nær venn av Forsang, de omgås privat og de ferierer sammen. Jeg synes det er rart at Forsang ikke vet at Rønningen er PR-agenten til Norges største blogger, sier Ekeberg.

Mener Rønningen burde fått sparken
Hun la sarkastisk til at Rønningen ville måtte få sparken som PR-rådgiver hvis han ikke forberedte bloggeren på intervjuet med vennen Forsang, eller krevde å lese gjennom intervjuet før det gikk i trykken.

- Hvis Rønningen ikke preppet henne før intervjuet eller var med på sitatsjekk, så burde han jo fått sparken. For da gjør han ikke jobben sin som PR-rådgiver.

Ekeberg mener konklusjonen i sekretaritatets konklusjon er for svakt underbygget og går for en dissens i dagens behandling av klagen mot DN.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen mener det ikke er dokumentert at Rønningen har vært tungt involvert i PR-arbeidet rundt DN-intervjuet med bloggeren. Han og flere i PFU mener man må tro DN når avisen og journalisten sier at de ikke kjente til Rønningens rolle i kretsen rundt Eriksen.

- Skuffende og gal holdning
PFU-lederen er likevel kritisk til at DN har som praksis å ikke opplyse om vennskap mellom journalister og personer som omtales.

- DN sier at de ikke pleier å offentliggjøre slike opplysninger, men at de gjør et unntak i denne saken. Det synes jeg er for dårlig, og redaksjonen har alt å tjene på at slike bindinger kommer fram. Det er en skuffende og gal holdning, sier Johnsen.

Klagebehandlingen startet i 9.30-tiden. Etter 40 minutter konkluderte PFU-leder Alf Bjarne Johnsen at det ikke er godtgjort at vennskapet mellom Forsang og Rønningen var av en slik karakter at DN har brutt god presseskikk. Flertallet går for denne avgjørelsen, mens Liv Ekeberg tar dissens.