Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen ber om 70 kroner mer i lisensbrevet til kulturminister Thorhild Widvey. Dersom Eriksen skulle få ønsket sitt oppfylt, vil kringkastingsavgiften stige fra 2.756,16 kroner i 2015 til 2.831,76 kroner i 2016, inkludert åtte prosent merverdiavgift. En slik lisensvekst vil tilsvare nesten 141,5 millioner kroner mer i kassen til NRK i 2016, dersom anslaget om 2.021.000 lisenser i 2016 slår til.

Les mer: Eriksen ber om 70 kroner mer i lisens

Eriksen begrunner lisensønsket slik:

-  Vi ba om omtrent like mye i fjor, men vi fikk en tredel. Nå har vi i NRK vært gjennom en kraftig nedbemanning og effektivisering de siste to årene. Det har vi gjennomført på en måte som opprettholder kvaliteten på tilbudet overfor publikum. Det blir selvsagt vanskelig om vi skal ha en lisensvekst som er lavere enn lønns- og prisveksten, sier Eriksen til Kampanje.

Les også: Her skal Eriksen slanke NRK

Les også: Slik skal NRK-sjefen spare 300 mill.

Han har merket seg at de kommersielle konkurrentene leverer sterke tall. I går skrev Kampanje at Discovery og TVNorge har lagt bak seg et meget godt fjorår.

Peker på tv-konkurrentene
- I det kommersielle tv-markedet, som er vår viktigste konkurranseflate, så er omsetnings- og inntektsveksten svært god om dagen. Skal vi kunne opprettholde kvaliteten og utvikle NRKs innhold, mener vi å kunne argumentere for at 70 kroner er det vi trenger da.  Men selv det dekker ikke lønns- og prisveksten. Derfor har vi et mål om drive enda mer effektivt, sier Eriksen.

- Vil det være dramatisk hvis NRK igjen blir avspist med en tredel av den lisensveksten du ber om?

- Det har jeg ingen kommentar til nå. I lisensbrevet til Kulturdepartementet redegjør vi for hva vi må ha for å opprettholde publikumstilbudet. Vi kan ikke drive med å argumentere taktisk, vi må fortelle hva vi har gjort av effektivisering og hva vi må ha av lisensvekst framover.

NRK må redusere kostnadene med mer enn 250 millioner kroner i 2015, og legger også opp til et ytterligere kutt på 50 millioner kroner i 2016.

Høyre: - Har ikke gått utover kvaliteten
Mediepolitisk talsperson for Høyre på Stortinget, Kårstein Eidem Løvaas, mener det er for tidlig å kommentere hvorvidt NRK-sjefen får blankt avslag på sitt lisensønske.

- Det er altfor tidlig å svare på det nå. Jeg registrerer at han ber om litt mindre enn han gjorde i fjor. Da valgte Stortinget å gi ham en tredel av det han ba om. NRK har et budsjett på 5,5 milliarder kroner. Vi er derfor glad for at NRK den siste tiden har hatt fokus på effektivisering og kutt. Jeg har merket meg at det NRK har gjort av kutt så langt ikke har gått utover kvaliteten på produktet. NRK driver utmerket godt med den lisensøkningen de har fått. Det er sikkert mulig å drive mer effektivt, sier Løvaas til Kampanje.