I dag legger Statistisk sentralbyrå (SSB) frem sitt medieregnskap for 2014. Fortsatt er det foran tv-en vi tilbringer aller mest tid - 132 minutter per dag i 2014 - men internett kapper innpå. I 2014 brukte vi 120 minutter på internett, mot 112 minutter året før. Tv-tiden står på stedet hvil fra året før.

Odd Vaage i SSB utelukker ikke at internett kan passere tv i tidsbruk. Når det kommer til daglig dekning skjedde forbipasseringen allerede i 2012.

- Hvis vi trekker en linje videre utover, så kan det skje, men man vet aldri, sier Vaage og viser til radio som har opplevd en vekst de siste årene.

Befolkningen hørte 100 minutter på radio en gjennomsnittsdag i fjor. Bruken har ikke vært større de siste 25 årene.

Kraftig tv-fall blant unge
Når det kommer til de nye strømme-tv-tjenestene, faller de under kategorien videomedier i Mediebarometeret. I 2014 var det 22 prosent som på en gjennomsnittsdag så på DVD/Blu-ray, harddiskopptaker eller videofiler enten lastet ned fra internett eller strømmet via internett og betalt for, som for eksempel Netflix. 13 prosent av befolkningen brukte en betalt strømmetjeneste i løpet av en gjennomsnittsdag.

Totalt brukte vi 20 minutter per dag på videomedier i 2014, opp fra 14 minutter i 2013. Det er strømme-tv-aktørene som står for veksten.

- Jeg er overrasket over den kraftige økningen. Det man kaller for strømmetjenester har hatt en betydning for at videomedier har økt betydelig. Vi ser også at andelen unge som ser på vanlige tv-sendinger har sunket, sier Vaage.

70 prosent av 9-15-åringene så på tradisjonell tv en gjennomsnittsdag i fjor. Det er et kraftig fall fra året før da 82 prosent av aldersgruppen så på tv. Blant de mellom 16 og 24 år så 56 prosent på tv, ned fra 60 prosent.

Nettavis forbi papir
For første gang viser Mediebarometeret at papiravisenes nettutgaver klart går forbi papiravisene i popularitet. Allerede i 2013 hadde nettavisene overtaket, men i 2014 var differansen på fem prosent. 49 prosent leser nå én eller flere papiraviser på en gjennomsnittsdag.

Antall minutter brukt på en papiravis på en gjennomsnittsdag har sunket fra 40 minutter i toppåret 1995 til 19 minutter i fjor.